+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

15 მაისს, 14:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულის გარემოს დაცვის კომისიის სხდომა.

 

 

 

საკითხის დასახელება

მომხსენებელი

1.

 

 

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

 

(ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის კახა კალაძის 2020 წლის 14 აპრილის №12-032010543-03 წერილი)

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი (სამსახურის უფროსის მოადგილე:                         ქვარა ჩართოლანი)

2.

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

 

(ქ. თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კახა კალაძის   2020  წლის  14 აპრილის №12-032010547-03 წერილი)

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი (სამსახურის უფროსის მოადგილე:                         ქვარა ჩართოლანი)

3.

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

 

(ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის კახა კალაძის 2020 წლის  27 აპრილის №12-032011857-03 წერილი)

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი (სამსახურის უფროსის მოადგილე:                         ქვარა ჩართოლანი)

4.

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

 

(ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის კახა კალაძის 2020 წლის 27 აპრილის №12-032011858-03 წერილი)

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი (სამსახურის უფროსის მოადგილე:                         ქვარა ჩართოლანი)

5.

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

 

(ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის კახა კალაძის  2020 წლის 27 აპრილის №12-032011861-03 წერილი)

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი (სამსახურის უფროსის მოადგილე:                         ქვარა ჩართოლანი)

6.

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

 

(ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის კახა კალაძის  2020 წლის 11 მაისის №12-032013250-03  წერილი)

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი (სამსახურის უფროსის მოადგილე:                         ქვარა ჩართოლანი)

7.

მიმდინარე საკითხები

 

LiveZilla Live Chat Software