+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

31 მარტს 15:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომა.

 

 

 

ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის  დღის წესრიგი

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი

1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული  სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის N52-9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (წერილი:  12-032007932-03 (01-01200791005)  19/03/2020 ).

გიორგი ბირბიჩაძე

 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავჯდომარე

 

2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის N52-10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (წერილი: 11-032007933-03 (01-01200791009)  19/03/2020 ).

 

გიორგი ბირბიჩაძე

 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავჯდომარე

 

 

3

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №51-104 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (წერილი: 16-032008718-03 (01-0120087106227/03/2020 ).

 

 

გაიოზ თალაკვაძე

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საფინანსო საქალაქრო სამსახურის უფროსი

 

 

4

„ქალაქ თბილისის      მუნიციპალიტეტის    2019    წლის   ბიუჯეტის შესრულების წლიური           ანგარიშის       შესახებ“. 12-03200621-03 (01-01200594673) 01/03/2020).

გაიოზ თალაკვაძე

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საფინანსო საქალაქრო სამსახურის უფროსი

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software