+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

 31 იანვარს 10:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარემოს დაცვისა და ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

 

                                      სხდომის დღის  წესრიგი:

 

~

 

საკითხის დასახელება

 

 

მომხსენებელი

1.

 

 

 

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

 

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის   2019  წლის  30 დეკემბრის    #12-031936476-03  წერილი )

 

ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის სსიპ - „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების სამსახური“-ს წარმომადგენელი.

 

2.

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

 

 (ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის   2019  წლის  30 დეკემბრის    #12-031936478-03  წერილი )

 

ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის სსიპ - „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების სამსახური“-ს წარმომადგენელი.

3.

 

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

 

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის   2020 წლის  21 იანვრის   #12-0320021125-03  წერილი )

 

ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის სსიპ - „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების სამსახური“-ს წარმომადგენელი.

 

4.

 

 

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

 

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის   2020 წლის  23 იანვრის  #12-03200238-03  წერილი )

 

 

ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის სსიპ - „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების სამსახური“-ს წარმომადგენელი.

 

5.

 

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის   2020 წლის  23 იანვრის    #12-03200239-03   წერილი )

 

 

ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის სსიპ - „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების სამსახური“-ს წარმომადგენელი.

 

6.

 

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის   2020  წლის  23 იანვრის   #12-0320023162-03  წერილი )

 

 

ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის სსიპ - „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების სამსახური“-ს წარმომადგენელი.

 

7.

 

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

 

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის   2020  წლის  23 იანვრის   #2-0320023163-03  წერილი )

 

 

ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის სსიპ - „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების სამსახური“-ს წარმომადგენელი.

 

8.

 

მიმდინარე   საკითხები.

 

 

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software