+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

8 ნოემბერს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

საკითხის დასახელება

1.             

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №34-115 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-0319304101-03 31.10.2019)

2.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბრის №28-94 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-031930382-03 30.10.2019)

3.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალურ ინსპექციაში ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბრის №28-96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-031930382-03 30.10.2019)

4.             

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03192982-03 25.10.2019)

5.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03192982-03 25.10.2019)

6.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქონების მართვის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისა და დაჩქარებული მომსახურების საფასურისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031930162-03 28.10.2019)

7.             

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031931179-03 07.11.2019)

8.             

საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03193011-03 28.10.2019)

9.             

ქალაქ თბილისში, 26 მაისის მოედანი №2-ის მიმდებარედ არსებული 158 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: №01.10.17.036.047) 23 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ფასანაური 2016“-ისთვის“ (ს/ნ: 405141029) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031930279-03 29.10.2019)

10.           

ქალაქ თბილისში, ს. ცინცაძის ქ. №12-ის მიმდებარედ არსებული 524 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: №01.10.17.005.036) 14 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „კოფი დისტრიბიუშენ ჯორჯიასთვის“ (ს/ნ: 405283928) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031930279-03 29.10.2019)

11.           

ქალაქ თბილისში, გორგასლის ქუჩა №7-ის მიმდებარედ არსებული 221 კვ.. მიწის ნაკვეთიდან (/: №01.18.03.062.008) 5 კვ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპსგალენისთვის“(/: 404497665) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031930588-03 01.11.2019)

12.           

. თბილისში, სოფ. აგარაკი, აგარაკის ქ. 6-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ: №72.16.28.180) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031930279-03 29.10.2019)

13.           

ქალაქ თბილისში, ოცხელის ქუჩა №4-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.33.002.017.01.021) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031930379-03 30.10.2019)

14.           

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლება, III მასივის IV კვარტლის კორპუსი №5-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.023.014.01.033) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031930379-03 30.10.2019)

15.           

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, III მასივის I კვარტლის კორპუსი №6-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.029.002) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031930379-03 30.10.2019)

16.           

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, ზემო პლატოს II მიკრორაიონის კორპუსი №19-ში (ნაკვეთი 07/029) (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.007.029.01.016) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031930379-03 30.10.2019)

17.           

ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, სატყეოს ქუჩა №4-ში (საკადასტრო კოდი: №81.01.06.519.01.003) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031930379-03 30.10.2019)

18.           

ქალაქ თბილისში, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა №33/ ქალაქ თბილისში, ალ.ჭავჭავაძის ქუჩა №8-ში (საკადასტრო კოდი: №01.15.05.011.003.01.556) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031930379-03 30.10.2019)

19.           

ქალაქ თბილისში, დიღმის მასივში, ლუბლიანას ქუჩა №17-ში (საკადასტრო კოდი: №01.13.02.005.003.01.510) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031930379-03 30.10.2019)

20.           

ქალაქ თბილისში, წულუკიძის ქუჩა №35-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.10.002.084.01.519) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031930379-03 30.10.2019)

21.           

ქალაქი თბილისი, ვარკეთილის დასახლება, მასივი III, კვარტალი X, ქუჩა კალოუბანი, კორპუსი 15-ის მიმდებარედ სკვერში არსებული 1500 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.028.190) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031930377-03 30.10.2019)

22.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031930931-03 05.11.2019)

23.           

ქალაქ თბილისში, ელეფთერ ანდრონიკაშვილის I შესახვევის №47-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.03.011.002) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-031929540-03 22.10.2019)

24.           

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების II მიკრორაიონის კორპუსი №27ა-ში (საკადასტრო კოდი: №01.10.06.006.203) არსებული 2126.82 კვ.მ. უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03191701-03 19.06.2019)

25.           

ქალაქ თბილისში, გლდანის მასივში, IV მიკრო/რაიონში (/: 01.11.12.002.061.01.502) მდებარე 181.13 კვ.. ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისია“-სთვის (/: 200160636) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე (საკრებულოს №12-031930381-03 30.10.2019)

26.           

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის 39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031929093-03 17.10.2019; 12-03193056-03 01.11.2019; №12-031930817-03 04.11.2019; №12-031930918-03 05.11.2019; №12-031931140-03 07.11.2019; №12-031931141-03  07.11.2019; №12-031931142-03 07.11.2019)

27.           

. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031930817-03 04.11.2019)

28.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის მოსაკრებლის განაკვეთების განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის 17-49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0319297152-03 25.10.2019)

29.           

ქ. თბილისში,  გლდანში, ქერჩის ქუჩა №6 და №6ა-ს მიმდებარედ საკადასტრო კოდები: №01.11.05.029.168; №01.11.05.029.167; №01.11.05.029.212 განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319291180-03 03.10.2019)

30.

ქ. თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონში, თვალჭრელიძის ქ. №2-ში არსებულ  №009/023 მიწის ნაკვეთზე სავაჭრო კომპლექსის ასაშენებლად მომზადებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ“ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2012 წლის 30 იანვრის №01/211 ბრძანებით შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-031929539-03 22.10.2019)

LiveZilla Live Chat Software