+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

18 ოქტომბერს 13:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო და  სპორტისა და ახალგაზრდულს საქმეთა კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

 

საკითხის დასახელება

1

ქალაქ თბილისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის წერილი „ ქალაქ თბილისის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების/ქვეპროგრამების გადანაწილების შესახებ“.

2

ქალაქ თბილისში, თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული 1244 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი: 01.12.21.001.526) პირდაპირი განკარგვის წესით ა(ა)იპ „თბილისის ქვიშის ფეხბურთის ფედერაციისთვის“ (ს/კ 406246753) უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით, სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე.(#12-03192671-03  24.09.2019წ)

3

ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის IV მ/რ, #102 საჯარო სკოლის მიმდებარედ არსებული 21229 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების: #1, #2 და #3 (მიწისქვეშა ნაგებობა) (/კ: #01.14.16.008.031) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

(12-03192771-03)

 

4

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა და დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03192833-03 10.10.2019)

5

მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 65- მუხლის პირველი პუნქტისქვეპუნქტით განსაზღვრული დროებითი შენობა-ნაგებობების ან/და დანადგარების განთავსების ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის №16-33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031928014-03 07.10.2019)

6

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში, 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის №17-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.(#12-031927772.03)

 

7

ქალაქ თბილისში,ფარნავაზ მეფის გამზირი #29-ის მიმდებარედ არსებული 408 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი:01.72.14.014.959) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე.(#12-03192621-03  19.09.2019წ)

8

ქალაქ თბილისში, სოფელ დიდ ლილოში, ერეკლე მეორეს ქუჩაზე (საკ/კოდ:#81.08.21.448; #81.08.21.462;#81.08.21.463) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვი ფორმით პრივატიზების თაობაზე. (#12-03192672-03  24.09.2019 წ)

9

ქალაქ თბილისში, სოფ.ოქროყანაში მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზება.(# 12-03192558-03  12.09.2019წ )

10

 „ქალაქ თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზ. II კვარტლის #9-ა და #9-ბ კორპუსებს შორის მდებარე 1171 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი:#01.14.03.022.003) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ კომპანიასთან შპს „არქიინვესტი“ (ს/კ 404954046) გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 ნოემბრის #421 განკარგულების დანართით განსაზღვრული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე. (#12-03192676-03  24.09.2019წ )

11

ქალაქ თბილისში, წინამძღვრიშვილის ქუჩა #39-ის მიმდებარედ არსებული 141 კვმ მიწის  ნაკვეთიდან (საკ/კოდი: 01.16.05.020.025) 9 კვმ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ი.დ-სთვის“ (ს/ნ:416342844) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემა. (#12-03192673-03 )

12

ქალაქ თბილისში, ათონელის ქუჩა #27-ის მიმდებარედ არსებული 742 კვმ მიწის ნაკვეთიდან (საკ/კოდი:01.18.03.005.027)  30 კვმ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით „შპს მს ჯგუფისათვის“ (ს/ნ 405167947) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე.(#12-03192673-03 )

13

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი 3-ის დასახლების III ა მ/რ-ის კორპ.#338-ის მიმდებარედ არსებული 518 კვმ მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: #01.19.39.012.055) 72 კვმ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით სს „მარტ ჯგუფისთვის“ (ს/კ 406119579) იჯარის ფორმით,სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე. (#12-03192674-03  24.09.2019წ)

14

გარდაბანში, სოფ.ნორიოში მდებარე 6500 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ#81.09.08.272) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე. (#12-03192674-03  24.09.2019 წ)

15

ქალაქ თბილისში, ხუდადოვის ქუჩაზე მდებარე 1000 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.16.08.006.105) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე. (#12-03192674-03)

16

ქალაქ თბილისში,მარჯანიშვილის ქ.#16, კორპ.3-ში არსებული უძრავი ქონების (საკ/კოდი:#01.13.08.007.020.01.028) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხი. (#12-031925571-03)

17

ქალაქ თბილიში, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ არსებული 7842 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.10.18.009.107) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხი. (#12-031925571-03)

18

 ქალაქ თბილისში,ცოტნე დადიანის ქუჩა #2-ში(საკ/კოდი:#01.12.040.004.01.539) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზება. (#12-03192748-03)

19

ქალაქ თბილისში,მუხიანის სამხედრო დასახლებაში,“ავჭალა-1“ სახლი #27-ში (საკ/კოდი:#01.11.17.004.007.01.004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზება(#12-03192748-03)

20

ქალაქ თბილისში, ენგურჰესის ქუჩა #3-ში (საკ/კოდები:#01.19.23.013.010.01.503; #01.19.23.013.010.01.502) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით პრივატიზება(#12-03192748-03)

21

ქალაქ თბილიში, წყნეთის გზატკეცილი, კორპეს #4-ში(საკ/კოდი: #01.14.06.007.037.01.1500.611) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით პრივატიზება(#12-03192748-03)

22

ქალაქ თბილიში, კახეთის გზატკეცილი #36-ში, ნაკვეთი 64/029) (საკ/კოდები: #01.17.09.064.029.01.040; #01.17.09.064.029.01.048)) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით პრივატიზება(#12-03192748-03)

23

ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილი #89-ში, (საკ/კოდი: #01.19.24.008.002.01.524) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით პრივატიზება(#12-03192748-03)

24

ქალაქ თბილისში, გელა ჭედიას ქუჩა #1 ვ-ში (საკ/კოდი: #01.11.04.023.021.01.011) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით პრივატიზება(#12-03192748-03)

25

ქალაქ თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა #67-ში (საკ/კოდი: #01.11.10.006.001.01.003) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით პრივატიზება(#12-03192748-03)

26

ქალაქ თბილისში, წყნეთში, რუსთაველის ქუჩა #45-ში (საკ/კოდები: #01.20.01.139.109.01.001; 01.20.01.139.109.01.002; 01.20.01.139.109.01.003; 01.20.01.139.109.01.004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით პრივატიზება(#12-0319270112-03)

27

ქალაქ თბილისში, თენგიზ სტურუას ქუჩა #29-ში  (საკ/კოდები: #01.19.27.002.030) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით პრივატიზება(#12-0319270112-03)

28

ქალაქ თბილისში, ცოტნე დადიანის  ქუჩა #2-ში  (საკ/კოდები: #01.12.12.040.004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით პრივატიზება(#12-0319270112-03)

29

ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა #22-ში  (საკ/კოდები: #01.19.21.002.061.01.504) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით პრივატიზება(#12-0319270112-03)

30

ქალაქ თბილისში, ქიზიყის ქუჩა #23-ის მიმდებარედ  (საკ/კოდები: #01.19.24.004.056) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით პრივატიზება(#12-0319270112-03)

31

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების II მიკრორაიონის კორპუსი №27ა-ში (საკადასტრო კოდი: №01.10.06.006.203) არსებული 2,126.82 კვ.მ. უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03191701-03 19.06.2019)

32

„ქალაქ თბილისში, რიყის ტერიტორიაზე არსებული 88 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: №01.17.01.065.072)  პირდაპირი განკარგვის წესით  შპს „ჩექინნ გრუპისთვის“  (ს/ნ: 402113253) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე“(#12-031927773-03)

 

33

ქალაქ თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №34-38-ის მიმდებარედ არსებული 1933 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი:  №01.10.15.018.078) 73 კვ.მ მიწის ნაკვეთის   პირდაპირი განკარგვის წესით  იან დავიდოვისთვის (პ/ნ: 01018002120) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე. (#12-031927773-03)

 

34

„ქალაქ თბილისში, მასივი III, კვარტალი VIII, კორპუსი 12-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.025.007.01.038) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზება“ (#12-031927774-03)

 

35

„ქალაქ თბილისში, ქუჩა ღოღობერიძე, N47, ნაკვ. 34/020 (საკადასტრო კოდი: N01.18.13.034.020.01.016) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზება“ .(#12-031927774-03)

 

36

ქ.თბილისში, საინგილოს ქუჩა #55-ში (საკ/კოდი: #01.17.02.059.027) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზება. (#12-031927774-03)

37

„ქალაქ თბილისში, ახუნდოვის ქუჩა №3/10-ის მიმდებარედ არსებული 6 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.04.017.032)  პირდაპირი განკარგვის წესით  შპს „ვაინლაბისთვის“ (ს/ნ: 405213709) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე“

 

38

. თბილისში დიდი დიღომი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრის მიმდებარედ არსებულ, 10 177 კვ. მიწის ნაკვეთის (/  01.72.14.009.259) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით

პრივატიზების საკითხისა  და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ.(12-03192809-03)

 

LiveZilla Live Chat Software