+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

24 მაისს 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტოს, განათლების და კულტურის, ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა და სარევიზიო კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

 

                                                      დღის წესრიგი

დასახელება

მომხსენებელი

1

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის № 34 - 115 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების თაობაზე

(#12-031914291-03)

გაიოზ თალაკვაძე

2

საფინანსო საქალაქო სამსახურის წერილები:ქ“თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების ფარგლებში ასიგნებების  გადანაწილების შესახებ.(#15-031914199-03; #15-0319137115-03)

გაიოზ თალაკვაძე

3

ქ.თბილისში, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდინარე მტკვარს შორის მდებარე 3069 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი 01.17.14.001.301) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

(#12-0319070105-03)

ნინო კვეტენაძე

4.

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში მდებარე 37190 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი: 01.14.06.003.048) და ქ.თბილისში, მთავარანგელოზის ქ.#30-ში მდებარე  394 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.17.01.048.021) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე.(#12-0319070105-03)

ნინო კვეტენაძე

5

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში მდებარე 19200 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.14.06.003.049) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე. (#12-0319070105-03)

ნინო კვეტენაძე

6

ქ.თბილისში, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდ.მტკვარს შორის (ნაკვთი 03/21) მდებარე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 75,16 კვმ ფართის (საკ/კოდი: 01.17.14.003.387.01.01.012) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო

ნინო კვეტენაძე

 

კოოპერატივის წევრებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე.(#12-031907021-03)

 

8

ქ.თბილისში, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდ.მტკვარს შორის (ნაკვეთი 03/24) მდებარე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 71,26 კბმ ფართის (საკ/კოდი: 01.17.14.003.387.01.01.014) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე.(#12-031907022-03)

ნინო კვეტენაძე

9

ქ.თბილისში, დაბა წყნეთში, ერეკლე II -ის ქუჩა #14-ში (საკ/კოდი 01.20.01.052.020.01.003) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე. (#12-031910875-03)

ნინო კვეტენაძე

10

ქ.თბილისში, პეკინის გამზირი #35-ში (საკ/კოდი 01.10.13.013.006.01.014) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე.(12-031910875-03)

ნინო კვეტენაძე

11

ქ.თბილისში, დიღმის მასივში მე-6 კვარტლის კორპ.#19-ში (საკ/კოდი 01.13.03.032.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე.1(2-031910875-03)

ნინო კვეტენაძე

12

ქ.თბილისში, კახეთის ხევი #5-ში  (საკ/კოდი 01.17.02.069.014) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე. (12-031910875-03)

ნინო კვეტენაძე

13

ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვმ ფართობის ტერიტორიიდან (საკ/კოდი: 01.16.05.032.024) 20 კვმ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით იანა ღუდუშაურისთვის (პ/ნ 01006006650) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფელბით გადაცემის თაობაზე.(#12-031912338-03)

ნინო კვეტენაძე

14

ქ.თბილისში, მიროტაძის ქუჩაზე (ყოფილი ოჟიოს) არსებული მიწის ნაკვეთების (საკ/კოდი: #01.10.13.033.926, #01.10.13.033.927; #01.10.13.033.159) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე.(#12-031912338-03)

ნინო კვეტენაძე

15

ქ.თბილისში, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე არსებული 1756 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი: 01.10.13.016.148) შპს „ალმასთვის“ (ს/ნ 204873388) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 6 დეკემბრის #18.995.1414 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.(#12-031912379-03)

ნინო კვეტენაძე

16

ქალაქ თბილისში, გლდანის I მასივის ტერიტორიაზე არსებულ 600 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე განთავსებული #1 შენობა-ნაგებობის (/: #72.13.03.111) დემონტაჟის და დემონტაჟის შედეგად მიღებული მატერიალური სახის ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე ( №12-03191352-03 15.05.2019)

ნინო კვეტენაძე

17

ქ.თბილისში, ქეთევან  წამებულის გამზირი, ბოჭორმის ქუჩა #50/18-ის მიმდებარედ 4კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.17.13.041.024) და ქეთევან წამებულის გამზირი, ბოჭორმის ქუჩა #50/18-ის მიმდებარედ 4კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.17.13.041.025) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „Unique Stay Hotels”-ისათვის (ს/ნ 406092650) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე.(#12-03191211-03)

ნინო კვეტენაძე

18

ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში არსებული 43314 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი: 01.11.04.011.009) და ქ.თბილისში, სკოლის ქუჩის მიმდებარედ 715 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი:01.11.04.011.003) შპს „ჯი ემ ჯი“-სთვის (ს/ნ404398237) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ.(#12-031912381-03)

ნინო კვეტენაძე

19

ქ.თბილისში, ჟ.შარტავას ქუჩა #7-ში , შენობა-ნაგებობა #1-ში მე-14 სართულზე არსებული 392,52 კვმ ფართის (საკ/კოდი: 01.10.13.015.127) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „აგროჰაბისთვის“ (ს/ნ 404502098) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე.(#12-031912381-03)

ნინო კვეტენაძე

20

ქ.თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი #3-ის მიმდებარედ 65 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.14.07.003.041) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ევროპროდუქტი“-სთვის (ს/ნ 202227134) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაოაბზე.(#12-031912381-03)

ნინო კვეტენაძე

21

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და აუქციონში გამარჯვებულ პირს - შპს "კონსალტინგ გრუპს" (უფლებამონაცვლე: შპს „სითი ბოქსი“, ს/: 439402843)  შორის 2017 წლის 31 მაისს გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის N216 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  (№12-031914066-03 20.05.2019)

ნინო კვეტენაძე

22

ქ.თბილისში, ნაკადულის ქუჩა #2 ა-ში (საკ/კოდი: 01.19.33.008.020) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე.(#12-031912835-03)

ნინო კვეტენაძე

23

2016 წლის 19 აპრილს გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებასთან (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი - N160405188) დაკავშირებით განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე ( №12-031914067-03 20.05.2019)

ნინო კვეტენაძე

24

ქ.თბილისში, წულაძის ქუჩა (კორპუსი) #29-ში (საკ/კოდი: 01.17.11.037.003) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე.(#12-031912835-03)

ნინო კვეტენაძე

25

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს რეორგანიზაციის შესახებ ( №12-031914074-03 20.05.2019)

ნინო კვეტენაძე

26

ქალაქ თბილისში, თევდორე მღვდლის ქ. №7-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.13.07.021.321) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (№12-0319140116-03 20.05.2019)

ნინო კვეტენაძე

27

ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილი №89-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.24.008.002.01.523) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე ( №12-031914075-03 20.05.2019)

ნინო კვეტენაძე

28

ქალაქ თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი №117-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.14.001.099) მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე ( №12-031914075-03 20.05.2019)

ნინო კვეტენაძე

29

ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე 3000 კვ.მ. და 1680 კვ.მ. მიწის ნაკვეთების (ს/კ: №01.14.06.006.091; №01.14.06.006.092)  გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე ( №12-03191421-03 22.05.2019)

ნინო კვეტენაძე

30

ყოველწლიურ საბაზრო საიჯარო ღირებულებაზე ნაკლები ოდენობის  საწყისი სარგებლობის საფასურით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ელექტროსატრანსპორტო საშუალებების  დამტენების განთავსების მიზნით, უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით ელექტრონული აუქციონის წესით გადაცემის საკითხის შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის პირველი მარტის N46 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ნინო კვეტენაძე

LiveZilla Live Chat Software