+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

12 თებერვალს 14:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის და გარემოს დაცვის კომისიების გაერთანებული სხდომა.

 

 

 

 

დღის წესრიგი:

 

1.      საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს და შპს „თბილსერვის ჯგუფს“ შორის „თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტთან დაკავშირებით“ ქვესასესხო ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (12-03190432-03)

 

 

2.    დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე.

 

·               12-031834876-03 (14.12.2018 )

 

დ) ქალაქ თბილისში, გლდანი I მიკრორაიონსა და მუხიანის I  მიკრორაიონში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები NN 01.11.13.001.006; 01.11.13.001.030; 01.11.13.001.037; 01.11.13.001.039; 01.11.13.001.041; 01.11.13.001.042; 01.11.13.001.044; 01.11.13.001.045; 01.11.13.001.051; 01.11.13.001.056; 01.11.13.001.057; 01.11.13.001.071; 01.11.13.001.075; 01.11.13.001.085; 01.11.13.001.089; 01.11.13.001.090; 01.11.13.001.091; 01.11.13.001.093; 01.11.13.001.095; 01.11.13.001.099; 01.11.13.001.100; 01.11.13.001.102; 01.11.13.001.103; 01.11.13.001.104; 01.11.13.002.071; 01.11.13.002.078; 01.11.13.002.076; 01.11.13.002.081; 01.11.13.002.216; 01.11.13.002.217; 01.11.13.002.218; 01.11.13.002.219; 01.11.13.002.049 ფართობი: 46 647კვ.მ); მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება  განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად.

 

 

·               12-03190258-03 (25.01.2019 )

 

1.      ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობის ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთებზე და მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ მონაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.008.293, N01.72.14.008.238, ცვლილების ფართობი: 19 761 კვ.) მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად.

 

2.      ქალაქ თბილისში, სოფელ დიდ ლილოში  მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N81.08.07.541, ფართობი: 4 780 კვ.) მოთხოვნილია ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონის (ლსზ) და სარეკრეაციო ზონა 3-ის (რზ-3) სპეციალური ზონა 1-ით (სპეცზ-1) ცვლილება.

 

3.      ქალაქ თბილისში, წერონისის ქუჩა N153-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.12.14.067.021) ნაწილზე (ფართობი: 18 კვ.) მოთხოვნილია სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) ზოგადი საცხოვრებელი ზონით (სზ) ცვლილება

 

4.      ქალაქ თბილისში, ავჭალის გზატკეცილი N43-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N72.12.01.504, ფართობი: 8345.00 კვ.) მოთხოვნილია საცხოვრებელი ზონა 5-ის (სზ-5) სამრეწველო ზონა 1-ით (-1) ცვლილება.

 

5.      ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლება 3, IV --ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ნაკვეთი 14/30) (საკადასტრო კოდი: N01.19.36.014.612; N01.19.36.014.524; N01.19.36.014.710; N01.19.37.005.001; N01.19.36.014.455; N01.19.36.014.638; N01.19.36.014.537; N01.19.37.011.004; N01.19.37.012.023; N01.19.36.014.524; N01.19.36.014.523; N01.19.36.014.698; N01.19.37.016.186; N01.19.36.014.700; N01.19.36.014.523; N81.21.03.017 ცვლილების ფართობი: 1 987 321 კვ.) მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად.

 

6.      ქალაქ თბილისში, კედიას ქუჩა N10-ში (ყოფ. კახოვსკი) მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.13.06.008.095, N01.13.06.008.088, N01.13.06.008.091, N01.13.06.008.055, N01.13.06.008.064, N01.13.06.008.090, N01.13.06.008.092, N01.13.06.008.074, N01.13.06.008.089, N01.13.06.008.094, N01.13.06.008.061, N01.13.06.008.057, N01.13.06.008.049, საერთო ფართობი: 21095 კვ.) მოთხოვნილია ფუნქციური ზონის ცვლილება განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად.

 

 

3.      ქალაქ თბილისში, მოსკოვის გამზირი N13 ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდით: №01.17.12.003.035, ფართობი: 33 169 კვ..) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (12-031903980-03)

 

წარმომადგენელი:

სოფიო ბეროშვილი (არქიტექტორი)

თორნიკე აბულაძე

დავით ბუჩუკური

 

 

4.    . თბილისში, ჯიქიას ქუჩა №7-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდით:№01.14.05.008.204) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტთან დაკავშირებით  (12-031903585-03)

 

წარმომადგენელი:

მიხეილ ნიკოლაიშვილი (არქიტექტორი)

დავით მახარობლიშვილი

 

 

5.    . თბილისში, დიდუბის რაიონში, . ტერევერკოს II ჩიხი #2-ში; #4-ში; #6-ში; #9-ში; გიორგი ტერევერკოს ქუჩა #15-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: 01.13.01.017.065; 01.13.01.017.080; 01.13.01.017.078; 01.13.01.017.079; 01.13.01.017.082; 01.13.01.017.076) და მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტთან დაკავშირებით  (12-03190351-03)

 

წარმომადგენელი:

ნიკოლოზ გოგაშვილი

ზვიად ელიზბარაშვილი

ილია შარაშენიძე

 

 

6.      . თბილისში, გლდანის რაიონში, ქერჩის ქუჩაზე სოფლის შემოგარენში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო დოკი: 01.11.05.029.025; 01.11.05.029.259, 01.11.05.029.258) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროქტის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 აგვისტოს N298 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე  (12-0319036191-03)

 

წარმომადგენელი:

ჯაბა ჩხაიძე (დამკვეთი)

პავლე მაისურაძე

 

 

7.      . თბილისში, გლდანის რაიონი ხევძმარის ქუჩა N1-ის მიმდებარედ, არსებულ მიწის ნაკვეთზე / №01.11.13.001.117 განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის თაობაზე (16-03190211-03)

 

წარმომადგენელი:

ბექა კიკალიშვილი (არქიტექტორი)

 

 

8.    ქალაქ თბილისში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N30-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე საკადასტრო კოდი: N01.14.05.008.279   (საერთო ფართობი 18 765 კვ..)  განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (12-0319042142-03)

 

 


9.      ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის მე-3 მასივში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა- ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიზნით უძრავი ქონების პრივატიზების თაობაზე ინტერესთა გამოხატვის პირობების მოწონების შესახებ

            (12-0319036156-03)

 

 


10. ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №9-25-ის მიმდებარედ არსებული 173 კვ. მიწის ნაკვეთიდან (/: №01.16.05.031.029) 9 კვ. მიწის ნაკვეთის ლევან ლიპარტელიანისთვის (/ 53001011062) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე(12-03190312-03)

 

 


11. ქალაქ თბილისში, ალეკო გობრონიძის ქუჩა N10-ის მიმდებარედ, 128 კვ. მიწის ნაკვეთიდან საკადასტრო კოდი: №01.11.13.002.251) 29 კვ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს სამშობლოსთვის“ (/ 404984228) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 7 ნოემბრის №18.904.1300 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების და ქალაქ თბილისში, ალეკო გობრონიძის ქუჩა N10-ის მიმდებარედ არსებული 128 კვ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.11.13.002.251) 14 კვ.. საერთო ფართობების მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით შპს სამშობლოსთვის“ (/ 404984228) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე(12-03190312-03)

 

 


12.  ქალაქ თბილისში, დასახლება ლილო, მიკრორაიონი I, კორპუს N12-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.27.008.005.01.123) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე(12-031903622-03)

 

 

 

13.  ქალაქ თბილისში, აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა, მე-2 ჩიხი N10-ში (საკადასტრო კოდი: N01.13.01.006.008) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“„ (12-031903622-03)

 

 


14. ქალაქ თბილისში, ლეხ კაჩინსკის ქუჩა N13-ში (საკადასტრო კოდები: N01.17.13.022.003.01.521 და N01.17.13.022.003.01.522) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (12-031903622-03)

 

 


15.  ქალაქ თბილისში, სოფელ შინდისში მდებარე წყალმომარაგების ქსელის (/: #81.00.885) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

 (12-0319036155-03)

LiveZilla Live Chat Software