+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

12 თებერვალს 13:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

  1.  

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(04.02.2019; N12-0319035182-03)

 

გელა ჩივიაშვილი

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი

2. 

 

 

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №35-118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(08.02.2019; 12-031903979-03)

 

 

 

 

გელა ჩივიაშვილი

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი

3. 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(08.02.2019; 12-031903982-03)

 

 

ზაზა ცინაძე

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახლაგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

4. 

„ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის მე-3 მასივში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიზნით უძრავი ქონების პრივატიზების თაობაზე ინტერესთა გამოხატვის პირობების მოწონების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

(05.02.2019; N12-0319036156-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

 

 

5.

 

 

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი 3-ის დასახლების I მიკრო/რაიონში, მაგისტრალის დასაწყისის შუა ზოლში მდებარე 3123 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: N01.19.20.001.138) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების
პროექტის შესახებ
(05.02.2019; 12-0319036155-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

6.

 

Qქალაქ თბილისში, დასახლება ლილო, მიკრორაიონი I, კორპუს N12-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.27.008.005.01.123) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 (05.02.2019; N12-031903622-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

7.

 

“ქალაქ თბილისში,  აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა, მე-2 ჩიხი N10-ში (საკადასტრო კოდი: N01.13.01.006.008) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

( 05.02.2019;  N12-031903622-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

8,

 

ქალაქ თბილისში, სოფელ შინდისში მდებარე წყალმომარაგების ქსელის (/კ: 81.00.885) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(05.02.2019;  №12-0319036155-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

9,

 

„ქალაქ თბილისში, გლდანში, გიორგიწმინდას დასახლებაში არსებული 600 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #72.13.03.588) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(05. 02. 2019; N12-0319036155-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

        10.

„ქალაქ თბილისში, ლეხ კაჩინსკის ქუჩა N13-ში (საკადასტრო კოდები: N01.17.13.022.003.01.521 და N01.17.13.022.003.01.522) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების  თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის  შესახებ

(05.02.2019; N12-031903622-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

11.

 

 

„ქალაქ თბილისში, ლესელიძის ქუჩა N43-ის მიმდებარედ არსებული 244 კვ.მ.მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: №01.18.03.065.033) 6 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ლალი გოჩიტაშვილისთვის (პ/ნ: 01006019038)  სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(05.02.2019; 12-0319036159-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

12.

 

 

„ქალაქ თბილისში, დ. აღმაშენებლის გამზ. N9-25ის მიმდებარედ არსებული173 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: N01.16.05.031.029) 9 კვ.მ მიწის ნაკვეთის ლევან ლიპარტელიანისთვის (პ/ნ: 53001011062) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(31.01.2019; N12-03190312-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

13.

 

„ქალაქ თბილისში, ალეკო გობრონიძის ქუჩა N10-ის მიმდებარედ 128 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.11.13.002.251) 29 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს ,,სამშობლოსთვის“ (ს/ნ 404984228) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 დეკემბრის N338 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების და ქალაქ თბილისში, ალეკო გობრონიძის ქუჩა N10-ის მიმდებარედ არსებული 128 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.11.13.002.251) 14 კვ.მ საერთო ფართობის მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის  წესით შპს ,,სამშობლოსთვის“ (ს/ნ 404984228)   სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(31. 01. 2019; № 12-03190312-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

14.

 

ქალაქ თბილისში, .აღმაშენებლის გამზირი №31-41-ის მიმდებარედ არსებული 193 კვ.  მიწის ნაკვეთიდან (/: №01.16.05.026.024) 15 კვ.. მიწის ნაკვეთის შპსსთარ“-ისთვის  (/: 406178381) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(05.02.2019; № 12-0319036159-03)

 

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

15.

კომერციულ ბანკში საკრედიტო ხაზის გახსნის მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 

 

გაიოზ თალაკვაძე საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი/

ლევან მიქავა

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

16

 

 

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს და შპსთბილსერვის ჯგუფს შორისთბილისის მყარი ნარჩენების პროექტთან დაკავშირებით ქვესასესხო ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 

გაიოზ თალაკვაძე საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი/

ლევან მიქავა

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

17

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

 

 

ვასილ აბულაძე

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

 

 

 

 

 

 

 

18

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის 10-19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

 

ვასილ აბულაძე

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

 

 

 

 

ვასილ აბულაძე

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 7 დეკემბრის32-110 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

 

 

 

ვასილ აბულაძე

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software