+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

28 დეკემბერს 14:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

      1.

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-90 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(20.12.2018. 12-03183548-03)

 

თენგიზ ჯოხაძე

ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის ანალიტიკური განყოფილების უფროსი

      2.

ალაქ თბილისში, დ. აღმაშენებლის გამზ. 9-25-ის მიმდებარედ არსებული 173 კვ.. მიწის ნაკვეთიდან (/: 01.16.05.031.029) 14 კვ.. მიწის ნაკვეთის შპს „მარტოსთვის“ (/: 404558144)   იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(21.12.2018; N12-03183559-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

      3.

“ქალაქ თბილისში, ი. აბაშიძის ქ. №2-20-ის მიმდებარედ არსებული 1492 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: №01.14.11.031.048) 13 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „მონ კაფე“-სთვის (ს/ნ: 404523011) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(21.12.2018; N12-03183559-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

      4.

ალაქ თბილისში, ერეკლე II-ის ქუჩაზე რეგისტრირებული 1136 კვ.მ. ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ: №01.18.03.045.019) 121 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „კალასთვის“ (ს/ნ: 404433029) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(21.12.2018; N12-03183559-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

      5.

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებისთვის

2019 წელს შრომითი ხელშეკრულებით ასაყვან პირთა

 წლიური სახელფასო ლიმიტის დაწესების შესახებ“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(27.12.2018; 14-031836158-03)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

      6.

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(27.12.2018; 12-031836159-03)

 

 

 

გელა ჩივიაშვილი

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი

      7.

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

 

(27.12.2018; 12-031836160-03)

 

 

გელა ჩივიაშვილი

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი

LiveZilla Live Chat Software