+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

7 დეკემბერს, 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.

 

 

                                                              დღის წესრიგი

დასახელება

მომხსენებელი

1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია. (№12-031830482-03)

გაიოზ თალაკვაძე

     

2.

საფინანსო საქალაქო სამსახურის წერილი (№11-01183372856)  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამა/ქვეპროგრამების ფარგლებში ასიგნებების გადანაწილების შესახებ“

(№15-0318337121-03)

გაიოზ თალაკვაძე

3.

ქალაქ თბილისში, ფონიჭალის მე-3 მ/რ-ის კორპ.№28-ში(საკ/კოდი№01.18.13.024.017.01.128) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ თანხმობის მიცემის შესახებ.(№12-0318271148-03)

 

4.

ქ.თბილისში, რეხის ქუჩა №6-ში (საკ/კოდი№01.16.08.004.068) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (#12-031828869-03

ნინო კვეტენაძე

5.

ქალაქ თბილისში, ჯავახეთის ქ.კორპ.№29-ში (საკ/კოდი: №01.19.20.009.003.01.303) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“(#12-031828869-03

ნინო კვეტენაძე

6.

ქ.თბილისში, გლდანის I მ/რ-ის კორპ.№15-ში (საკ/კოდი: №01.11.12.007.013) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ თანხმობის მიცემის თაობაზე.

(#12-031828869-03)

ნინო კვეტენაძე

7.

ქ.თბილისში, სოფელ დიღომში მდებარე 204 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი:№01.72.14.055.053) მანანა მიქელაძისთვის (პ/ნ:01025000727) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 26 ოქტომბრის №40.16.786 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

(№12-03183042-03)

ნინო კვეტენაძე

8.

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №31-41-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 193 კვმ ფართობის ტერიტორიიდან 9 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი:№01.16.05.026.024) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ბარი-სთვის“ (ს/ნ 419621341) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანახმების თაობაზე

(№12-031817113-03)

ნინო კვეტენაძე

9.

ქ.თბილისში, ი.აბაშიძის ქუჩა №76-84-ის მიმდებარედ 708 კვმ მიწის ნაკვეთიდან(საკ/კოდი“№01.14.11.025.016) 11 კვმ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „როსტიჩერია ვივასთვის“ (ს/ნ:405232733) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე,

(№12-031817113-03)

ნინო კვეტენაძე

10.

ქ.თბილისში, ალეკო გობრონიძის ქუჩა №10-ის მიმდებარედ 128 კვმ მიწის ნაკვეთიდან (საკ/კოდი:№01.11.13.002.251) 29 კვმ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „სამშობლოსთვის“ (ს/ნ 404984228) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე. (#12-031817113-03)

ნინო კვეტენაძე

11.

ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვმ ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ:№01.16.05.032.024) 5 კვმ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ზუხრა ტატიშვილისთვის (პ/ნ 01030001988) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

(№12-031817113-03)

ნინო კვეტენაძე

12.

ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვმ ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ:№01.16.05.032.024) 30 კვმ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ზუხრა ტატიშვილისთვის (პ/ნ 01030001988) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

(№12-031832030-03)

ნინო კვეტენაძე

13.

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირერბული 4061 კვმ ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ:№01.16.05.032.024) 23 კვმ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „აჩისთვის“ (ს/ნ 202911055) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე.(№12-0318317113-03)

 

 

ნინო კვეტენაძე

14.

ქალაქ თბილისში, მოსკოვის გამზირი №46-ის მიმდებარედ 36კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი:№01.19.34.004.039) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „სვით მაინიასთვის“(ს/ნ 442729665) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე.(№12-0318317113-03)

 

16

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, დგებუაძის ქუჩა №1-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკ/კოდი:№01.13.08.001.007.01.550) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სმენადარღვეულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციისა და განვითარების საქველმოქმედო ფონდი “ აი ია“-სთვის (ს/ნ:404494935) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე.

(№12-0318317113-03)

 

17

ქალაქ თბილისში, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა №37-ის მიმდებარედ არსებული 15 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ:№01.18.04.006.052) პირდაპირი განკარგვის წესით სს „ტერაბანკისთვის“ (ს/ნ 204546045) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე.

(№12-031832030-03)

 

18

ქალაქ თბილიში, ქინძმარაულის ქუჩა №15-ის მიმდებარედ არსებული 59 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ:№01.19.33.001.264) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „მოდინახე“-სთვის (ს/ნ 439393835) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე.(№12-031832030-03)

 

19

ქალაქ თბილისში, მცხეთის ქუჩა №4-ის მიმდებარედ არსებული 10 კვმ, მიწის ნაკვეთის (ს/კ:№01.14.11.036.011) პირდაპირი განკარგვის წესით მაია ჩავლეიშვილისთვის (პ/ნ:01021017124) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე.

(№12-031832030-03)

 

20

ქალაქ თბილისში, აკაკი წერეთლის გამზირი №118-ის მიმდებარედ არსებული 39 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.13.05.002.089) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ბურგერ ბარ კომპანი“-სთვის (ს/ნ 405241563) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე.

(№12-031832030-03)

 

21

ქალაქ თბილისში, ბამბის რიგის მიმდებარედ არსებული 422 კვმ მიწის ნაკვეთიდან (საკ/კოდი: №01.18.03.061.041) 20 კვმ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „არტ - მონტესთვის“ (ს/ნ 406159151) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე. (№12-031832030-03)

 

22

ქალაქ თბილისში, შარტავას ქუჩა №42-ის მიმდებარედ არსებული 6 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ:№01.10.13.012.030) პირდაპირი განკარგვის წესით თამარ შეითნიშვილისთვის (პ/ნ 01005002157) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე. (№12-031832030-03)

 

23

ქალაქ თბილისში, ნადიკვარის ქ.№34-ის მიმდებარედ არსებული 108000 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ:№01.18.01.002.260) და ქალაქ თბილისში, ოქროყანის დასახლებაში არსებული 10294 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.18.01.002.263) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე. (№12-031823134-03)

 

24

ქალაქ თბილისში, ფოსტის შესახვევი №11-ში მდებარე 325 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.17.01.101.008) და ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის III მ/რ, კორპ.№8-ის მიმდებარედ არსებული 934 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.10.08.006.627) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე. (№12-031832031-03)

 

25

ქალაქ თბილისში, ერეკლე II ქუჩაძე რეგისტრირებული 1136 კვმ ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ №01.18.03.045.019) 66 კვმ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „პასტორალისთვის“ (ს/ნ 404432716) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე.(№12-031832031-03)

 

26

ქალაქ თბილისში, ერეკლე II-ის ქუჩაზე  რეგისტრირებული 1136 კვმ ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ №01.18.03.045.019) 37 კვმ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „კალა“-სთვის (ს/ნ:404433029) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (№12-031832031-03)

 

27

ქალაქ თბილისში, ფალიაშვილის ქ.№18-ის მიმდებარედ არსებული 4 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი:№01.14.11.014.028) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ო-ემ ჯგუფისთვის“ (ს/ნ 404548245) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე.(№12-031832031-03)

 

28

ქალაქ თბილისში, ალ.ყაზბეგის გამზ.№25ა-ს მიმდებარედ არსებული 28 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი:№01.10.15.010.022) პირდაპირი განკარგვის წესით მზია ბიწაძისთვის (პ/ნ 01024036486) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (№12-031832031-03)

 

29

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შსახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№12-03183345-03)

 

       

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software