+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

11 სექტემბერს 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობისა და გარემოს დაცვის კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

 

დღის წესრიგი:

 

 

1.    დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე

 

12-031823665-03,,ლისის ტბის ჩარჩო გეგმის“ შემუშავებამდე  ტერიტორიაზე მოქმედ შეზღუდვებში ცვლილება

 

             12-031823663-03

 

(1)   ქალაქი თბილისი, ქუჩა ანდრონიკაშვილი, N143 (ნაკვეთი N6/25); ქალაქი თბილისი, ქუჩა ანდრონიკაშვილი, N143 (ნაკვეთი N6/26) მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 01.11.01.006.025;  01.11.01.006.091 საერთო ფართობი: 3,203 კვ.)); სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) და საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2-ის (სსზ-2) სამრეწველო ზონა 1-ით (-1) ცვლილება;

 

(2)   თბილისში, სოფელი დიღომი, როსტევანის ქუჩა, N 61 / ქალაქი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი N6-ში არსებულ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:  01.72.14.065.022)  ნაწილზე (ფართობი:  1005 კვ.მ) მოთხოვნილია საცხოვრებელი ზონა 5-ის (სზ-5) სატრასპორტო ზონა 1-ით (ტზ-1) ცვლილება.

 

2.    . თბილისის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენელთაგან . თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის №9-34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშრებით (#12-031822976-03)

 

 

3.    ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამისგანხორციელებისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 9 თებერვლის №12- 29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშრებით (#12-031822979-03)

LiveZilla Live Chat Software