+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

12 ივნისს 11:00 საათზე,  თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

  1. 1.

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (საქალაქო სამსახურის უფროსი) თანამდებობაზე გალაქტიონ ბუაძის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

(01.06.2018. №12-031815256-03)

 

ვალერი ჭიღლაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის უფროსი

  1.  

 

 

საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(28.05.2018; #12-03181484-03)

 

 

მამუკა მუმლაძე/

მერაბ მამულაშვილი

 

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი/ უფროსის მოადგილე

 

3.

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(04.06.2018; N12-03181554-03)

 

თამარ გვიჩიანი

სსიპ - არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მოადგილე

4.

 

 

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელთაგან ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის 9-34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ
(01.06.2018;
12-031815226-03)

 

 

თინათინ ყოლბაია

ურბანული საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

5.

 

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის  საფინანსო საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის N10-4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(04.06.2018; N12-031815580-03)

 

გაიოზ თალაკვაძე/ლევან მიქავა

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

 

6.

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

 

(05.06.2018; N12-031815667-03)

 

 

 

გიორგი ბაგრატიონი

ზედამხედველობის საქალო სამსახურის უფროსი

ვალერი ჭიღლაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის უფროსი

7.

 

 

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების
პროექტის თაობაზე
(05.06.2018; 12-031815667-03

07.06.2018; 12-031815833-03)

 

გიორგი ბაგრატიონი

ზედამხედველობის საქალო სამსახურის უფროსი

ვალერი ჭიღლაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის უფროსი

8.

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შეახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(05.06.2018; 12-031815667-03)

 

ვალერი ჭიღლაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის უფროსი

 

9.

 

„ქ. თბილისში, ალექსეევკას დასახლებაში (ნაკვეთი 02/022) (საკადასტრო კოდი: N01.19.25.002.022) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(06.06.2018; N12-03181574-03)

 

 

ირაკლი  თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

10.

 

 

 

ქ. თბილისში, ფონიჭალის დასახლებაში, მე-3ა მიკრორაიონის კორპუს 3-ში  (საკადასტრო კოდი 01.18.13.021.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(06.06.2018; №12-03181574-03)

 

  ირაკლი  თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

11.

 

„ქალაქ თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩა N133ა-ში (საკადასტრო კოდი: 01.17.14.002.189) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს განკარგულების პროექტის                      შესახებ

(06.06.2018; N12-03181574-03)

 

ირაკლი  თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

12.

„ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის მე-3 მასივში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის თაობაზე ინტერესთა გამოხატვის პირობების მოწონების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

(06.06.2018; N12-03181575-03)

 

 

ირაკლი  თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

13.

 

 

ქალაქ თბილისის მერიასა და საქართველოს ეზიდთა კავშირს (უფლებამონაცვლე: საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ეზიდთა სასულიერო საბჭო საქართველოში, ს/კ 4060548251) შორის 2010 წლის 20 იანვარს გაფორმებული „ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ“ ხელშეკრულებით (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის #100038804) გათვალისწინებული საპრივატიზებო პირობის შეცვლის თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(06.06.2018; N12-03181575-03)

 

 

ირაკლი  თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

 

14.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს ,,ქ. თბილისში, საირმის ქუჩა N82-ში მდებარე 7 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.10.15.026.043) პირდაპირი განკარგვის წესით ზვიად მექვაბიშვილისთვის (პ/ნ: 33001008974) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ’’ 2016 წლის 1 აპრილის №04-1/37 ბრძანებით განსაზღვრული საიჯარო პირობებით ნაკისრი ვალდებულებების 2017 წლის 30 ოქტომბრიდან 2018 წლის 25 აპრილამდე შეუსრულებლობისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ზვიად მექვაბიშვილის (პ/ნ: 33001008974) გათავისუფლების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ
(06.06.2018; 12-03181575-03)

 

 

 

ირაკლი  თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

15.

 

 

 

ქალაქ თბილისის მერიასა და შპსაპოლო .“- (ს/კ 202430468) შორის  2009 წლის 13 აგვისტოს (სანოტარო მოქ. რეგისტრაციის N090394425), 2009 წლის 18 დეკემბერს (სანოტარო მოქ. რეგისტრაციის N090870422) და 2010 წლის 29 ოქტომბერს გაფორმებული ხელშეკრულებები გათვალისწინებული საპრივატიზებო პირობის შეცვლის თაობაზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გაკარგულების პროექტი

(11.06.2018; 12-031816249-03)

 

ირაკლი  თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

LiveZilla Live Chat Software