+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

4 მაისს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა. 

                                                                                                 

საკითხის დასახელება

1.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (გამგებელი) თანამდებობაზე კახაბერ გულედანის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-03181162-03 27.04.2018)

2.             

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-103 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031810345-03 13.04.2018)

3.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფარი ფართით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №28-116 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031811552-03 25.04.2018)

4.             

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს - №12-031810163-03 11.04.2018;  12-031810165-03 11.04.2018; 12-031811321-03 23.04.2018; 04/5903 18.05.2017; 04/6321 30.05.2017)

5.             

. თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 81.02.21.455; 81.02.21.456; 81.02.21.457; 81.02.21.461; 81.02.21.459; 81.02.21.462; 81.02.21.424; 81.02.21.460) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-03180956-03 05.04.2018)

6.             

. თბილისში, დიდ ლილოში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N81.08.09.443) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-031811741-03 27.04.2018)

7.             

. თბილისში, სამგორის რაიონი, ქუჩა იუმაშევის .№13-ის (საკადასტრო კოდი: 01.19.15.002.027, ნაკვ. N02/010), აეროპორტის და (საკადასტრო კოდი: 01.19.15.001.098, ნაკვ. N01/041), კახეთის გზატკეცილი, აეროპორტის გზის (საკადასტრო კოდი: 01.19.15.001.03, ნაკვ. N01/035) მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე განაშენიანების რეგულირების გეგმაში ცვლილების შეტანის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-031812048-03 30.04.2018)

8.             

ქალაქ თბილისში, რკინიგზის სადგურ "ლილო"- მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 01.19.15.003.089) სამეურნეო საწარმოო ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-031812049-03 30.04.2018)

9.             

. თბილისში, დიდი დიღმის II მიკრო/რაიონში, . პეტრიწისა და . თავდადებულის ქუჩებს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.06.006.072) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-031807959-03 20.03.2017)  

10.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, გეგეშიძის ბაღის მიმდებარედ მრავალდონიანი მიწისქვეშა ავტოსადგომის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ოპერირებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის გადმოცემის თაობაზე ინტერესთა გამოხატვის პირობების მოწონების შესახებ (საკრებულოს №12-031812050-03 30.04.2018; 12-031812178-03 01.05.2018)

11.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, ვარკეთილის მეტროს მიმდებარედ მრავალდონიანი მიწისქვეშა ავტოსადგომის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ოპერირებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის გადმოცემის თაობაზე ინტერესთა გამოხატვის პირობების მოწონების შესახებ (საკრებულოს №12-031812050-03 30.04.2018)

12.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, რკინიგზის სადგურის მიმდებარედ მრავალდონიანი მიწისქვეშა ავტოსადგომის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ოპერირებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის გადმოცემის თაობაზე ინტერესთა გამოხატვის პირობების მოწონების შესახებ (საკრებულოს №12-031812050-03 30.04.2018)

13.          

„ქ. თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №8-ის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების 821.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.07.008.112) და ქ. თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №6-ში იამზე მაისაიას (პ/ნ 62001007924), ნონა ბაქრაძისა (პ/ნ 01008030050) და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის თანასაკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.14.07.008.012) მესაკუთრეთა უფლებების უცვლელად გაერთიანების, აღნიშნული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და იამზე მაისაიასა (პ/ნ 62001007924) და ნონა ბაქრაძესთან (პ/ნ 01008030050) გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 9 აგვისტოს №29.14.587 განკარგულებასა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 აგვისტოს №323 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-031812050-03 30.04.2018)

14.          

ქ. თბილისში,  ზაჰესის დასახლებაში, მშვიდობის ქუჩა №14-ში  (საკადასტრო კოდი 72.12.05.046.01.505) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (საკრებულოს №12-031812051-03 30.04.2018)

15.          

ქ. თბილისში, ლილოს დასახლების,  I მიკრორაიონი, კორპუს N2ბ-ში  (საკადასტრო კოდი 01.19.27.009.001.01.019) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (საკრებულოს №12-031812051-03 30.04.2018)

16.          

ქ. თბილისში,  ლილოს დასახლების, მე-2 მიკრორაიონის კორპუს N5-ში  (საკადასტრო კოდი 01.19.27.002.003.01.025) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (საკრებულოს №12-031812051-03 30.04.2018)

17.          

ქ. თბილისში,  ლილოს დასახლების, მე-4 კვარტლის, კორპუს №11-ში  (საკადასტრო კოდი 01.19.27.007.015.01.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (საკრებულოს №12-031812051-03 30.04.2018)

18.          

ქალაქ თბილისში, პარკი „მზიურის“ ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი:  N01.14.14.005.156) არსებული 125300 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 6 კვ.მ მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული სავაჭრო ობიექტის - ჯიხურის პირდაპირი განკარგვის წესით გიგი ანთაძისთვის (პ/ნ: 01017042136) სარგებლობის უფლებით, თხოვების ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031812051-03 30.04.2018)

19.          

ქალაქ თბილისში, ლიბანის I ჩიხი №2-ში  (საკადასტრო კოდი 01.11.03.004.005) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №12-03181026-03 12.04.2018)

20.          

სსიპ ქალაქ თბილისის 212 საჯარო სკოლისთვის ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახელის მინიჭების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს - №03-0318103126 13.04.2018)

21.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის მიერ 2017 წელ შესრულებულ სამუშაოთა წლიურ ანგარიშ  (საკრებულოს - №03-031812099 30.04.2018)

22.          

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, კიკეთში, ალექსანდრე ცომაიას ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის ალექსანდრე ცომაიას I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031812157 01.05.2018)

23.          

ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, დაბაკნეთის ქუჩის გაგრძელების და მასთან არსებული უსახელო ჩიხისთვის დაბაკნეთის I ჩიხის   სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031812157 01.05.2018)

24.          

ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, გიორგი მუხაძის ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის გიორგი მუხაძის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031812157 01.05.2018)

25.          

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, თბილისის ზღვის ქუჩის გაგრძელების და მასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის თბილისის ზღვის IV შესახვევის  სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031812157 01.05.2018)

26.          

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ტაბახმელას ველის ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის ტაბახმელას ველის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031812157 01.05.2018)

27.          

ქ. თბილისში, ნაძლადევის რაიონში, ხორნაბუჯის ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის ხორნაბუჯის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031812157 01.05.2018)

28.          

. თბილიში, სამგორის რაიონში, კორნელი სანაძის ქუჩასთან  არსებული უსახელო გასასვლელისთვის კორნელი სანაძის I გასასვლელის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031812157 01.05.2018)

29.          

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, პიმენ ყურაშვილის ქუჩასთან არსებული სამი უსახელო ჩიხისთვის პიმენ ყურაშვილის I, II და III ჩიხის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031812157 01.05.2018)

30.          

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ალექსანდრე (საშა) იოსელიანის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის წმინდა მოწამე ვასილისკოს სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031812157 01.05.2018)

31.          

. თბილისში, სამგორის რაიონში, გუმათჰესის ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის გუმათჰესის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031812157 01.05.2018)

32.          

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ავთო ვარაზის ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის ავთო ვარაზის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031812157 01.05.2018)

33.          

ქ.ბილისში, ნაძალადევის რაიონში, თიანეთის ქუჩის გასასვლელისთვის ჯვარისუბნის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031812157 01.05.2018)

34.          

ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, რიკოთის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ქვითკირის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031812157 01.05.2018)

35.          

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ლეო კვაჭაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის მარტიანის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031812157 01.05.2018)

36.          

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, სოფ ნასაგურში უსახელო ქუჩებისთვის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031812157 01.05.2018)

37.          

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, კახეთის გზატკეცილთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ასურელი მამა იოსებ ალავერდელის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031812157 01.05.2018)

38.          

ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, ზეთისხილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის სასულიერო მწერლის იოანე ზოსიმეს სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031812157 01.05.2018)

39.          

.თბილისში, კრწანისის რაიონში, სოღანლუღის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული სამი შესახვევისთვის დადიანეთის  სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031812157 01.05.2018)

40.          

.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ლეო კვაჭაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ორი გასასვლელისთვის კედარის  სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031812157 01.05.2018)

41.          

.თბილისში, კრწანისის რაიონში, სოფ. ფონიჭალაში, ბათუმის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული შესახვევისთვის ბელაქნის  სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031812157 01.05.2018)

42.          

ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ტაბახმელაში, იუნკერთა ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ორი ჩიხისთვის იუნკერის,  მაიორ  არჯევან ანანიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031812157 01.05.2018)

43.          

ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, ხიზაბავრის ქუჩის I ჩიხის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს - №03-031812157 01.05.2018)

LiveZilla Live Chat Software