+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

4 მაისს 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო საბიუჯეტო  კომისიის  სხდომა.

 

 

 

             საკითხის     დასახელება

მომხსენებელი

1, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის2018 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგლებში ასიგნებების კვარტალური გადანაწილების შესახებ.

(საფინანსო საქალაქო სამსახურის წერილი №11-01181201014    30.04.2018წ; #11-01181222423  02.05.2018წ)

გაიოზ თალაკვაძე

 

ლევან მიქავა

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, გეგეშიძის ბაღის მიმდებარედ მრავალდონიანი ავტოსადგომის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ოპერირებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის გადმოცემის თაობაზე ინტერესთა გამოხატვის პირობების მოწონების შესახებ.(№12-031812050-03  30.04.2018ტე

ირაკლი თავართქილაძე

3.ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, ვარკეთილის მეტროს მიმდებარედ მრავალდონიანი ავტოსადგომის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ოპერირებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის გადმოცემის თაობაზე ინტერესთა გამოხატვის პირობების მოწონების შესახებ. (№12-031812050-03  30.04.2018

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

 

 

 

4. .ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, რკინიგზის სადგურის მიმდებარედ მრავალდონიანი ავტოსადგომის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ოპერირებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის გადმოცემის თაობაზე ინტერესთა გამოხატვის პირობების მოწონების შესახებ (№12-031812050-03  30.04.2018

ირაკლი თავართქილაძე

5. ქ.თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №8-ის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 821 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი:№01.14.07.008.112) და ქ.თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №6-ში იამზე მაისაიას (პ/ნ 62001007924), ნონა ბაქრაძისა(№პ/ნ 01008030050) და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის თანასაკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (საკ/კოდი:№01.14.07.008.012)მესაკუთრეთა უფლებების უცვლელად გაერთიანების, აღნიშნული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და იამზე მაისაიასა და ნონა ბაქრაძესთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2017 წლის 9 აგვისტოს №29.14.587 განკარგულებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 აგვისტოს №323 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. (№12-031812050-03  30.04.2018

ირაკლი თავართქილაძე

 

6. ქ.თბილისში,ზაჰესის დასახლებაში, მშვიდობის ქუჩა №14-ში (საკ/კოდი 72.12.05.046.01.505) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (№12-031812051-03    30,04,2018წ)

ირაკლი თავართქილაძე

7. ქ.თბილისში, ლილოს დასახლების, I მიკრორაიონის  კორპ.№2ბ-ში (საკ/კოდი 01.19.27.009.001.01.019) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (№12-031812051-03    30,04,2018წ)

ირაკლი თავართქილაძე

8. ქ.თბილისში, ლილოს დასახლების მე-2 მიკრორაიონის კორპ.№5-ში (საკ/კოდი 01.19.27.002.003.01.025) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (№12-031812051-03    30,04,2018წ)

 

ირაკლი თავართქილაძე

9. ქ.თბილისში, ლილოს დასახლების, მე-4 კვარტლის, კორპ.№11-ში (საკ/კოდი 01.19.27.007.015.01.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (№12-031812051-03    30,04,2018წ)

ირაკლი თავართქილაძე

10. ქ.თბილისში, პარკი „მზიურის“ ტერიტორიაზე (საკ/კოდი: №01.14.14.005.156) არსებული 125300 კვმ მიწის ნაკვეთიდან 6 კვმ მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული სავაჭრო ობიექტის- ჯიხურის პირდაპირი განკარგვის წესით გიგი ანთაძისთვის (პ/ნ 01017042136) სარგებლობის უფლებით, თხოვების ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (№12-031812051-03    30,04,2018წ)

ირაკლი თავართქილაძე

11. ქ.თბილისში, ლიბანის I ჩიხი №2-ში (საკ/კოდი #01.11.03.004.005) მდეაბრე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე.

#12-03181026-03  12,04,2018წ

ირაკლი თავართქილაძე

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software