+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

6 მარტს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

საკითხის დასახელება

1.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის თემურ გორგაძისთვის უფლებამოსილების შეჩერების შესახებ  (საკრებულოს -04-031806412-03 05.03.2018)

2.             

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკს შორის, ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაციის და ინტეგრირებული ავტომატიზირებული მგზავრობის საფასურის შეგროვების სისტემის შესამუშვებლად გასაფორმებელი გრანტის ხელშეკრულებისთაობაზე თანხმობის მიღების შესახებ (საკრებულოს -12-0318054161-03 23.02.2018)

3.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების“ დაფუძნების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს -12-03180607-03 01.03.2018)

4.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  საქალაქო სამსახური პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს - №12-03180531-03 22.02.2018)

5.             

,,ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის ,,სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა" (კოდი 07 05 03) ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებებიდან წარმატებული სტუდენტების წახალისებისა და სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 თებერვლის №3-11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს - №12-03180531-03 22.02.2018)

6.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებულისამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებებისქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ  (საკრებულოს -12-03180575-03 26.02.2018)

7.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №8-22  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს -12-03180591-03 28.02.2018)

8.             

,,ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს -12-031806432-03 05.03.2018)

9.             

ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში მდებარე 26 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #72.13.28.861) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის  შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს -12-03180576-03 26.02.2018)

10.          

ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქ.#18ბ-ს მიმდებარედ არსებული 16 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #72.13.18.679) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს -12-03180576-03 26.02.2018)

11.          

ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი, კორპუსი N4-ში  (საკადასტრო კოდი N01.14.06.007.037) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს -12-03180576-03 26.02.2018)

12.          

ქალაქ თბილისში, მარჯანიშვილის მოედანზე არსებული თარგის მიერ დაკავებული 345 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.003.092) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „გარდენიასთვის“ (ს/ნ: 205222025) სარგებლობის უფლებით, თხოვების ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების  თაობაზე (საკრებულოს -12-03180576-03 26.02.2018)

13.          

ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი, კორპუსი N5-ში  (საკადასტრო კოდი N 01.14.06.007.036) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს -12-03180592-03 28.02.2018)

14.          

შპს „გუდაური სქი რესორტის“ (ს/კ: 204576066) მიმართ გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ (საკრებულოს -12-03180592-03 28.02.2018)

15.          

„ქ.თბილისში, დიდუბის რაიონში ნოდარ ბოხუას და კონსტანტინე ჩაჩავას ქუჩებს შორის არსებული უსახელო ქუჩისთვის და მასთან მდებარე I ჩიხისთვის შალვა გოგიძის სახელის მინიჭების შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 28 თებერვლის №52 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ (საკრებულოს - №03-031805381 23.02.2018)

16.          

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობის დასახლებაში პიმენ ყურაშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის  ისტორიკოსის, პროფესორ შალვა გოგიძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031805381 23.02.2018)

17.          

ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, გურამ პატარაიას ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ოთხი შესახვევისთვის გზისკარის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031805381 23.02.2018)

18.          

ქ.თბილისში, ვაკის რაიოში, ლეო კვაჭაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის  ენათმეცნიერის, პროფესორ ტოგო გუდავას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031805381 23.02.2018)

19.          

ქ.თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ჯუმბერ ბეთაშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ექიმ-პედიატრების,  ნოდარ და პაატა ხერხეულიძეების სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031805381 23.02.2018)

20.          

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ე.წ. ქოშიგორას დასახლებაში უდაბნოს მონასტრის I შესახვევის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს - №03-031805381 23.02.2018)

21.          

ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სოფ. წავკისში ვახტანგ თედიაშვილის ქუჩის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს - №03-031805381 23.02.2018)

22.          

ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, თეოფანე დავითაიას ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ელიას მთის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031805381 23.02.2018)

23.          

ქ.თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ივერთუბნის ქუჩასთან არსებული უსახელო  გასასვლელისთვის ივერთუბნის I გასასვლელის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031805381 23.02.2018)

24.          

ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, ევგენი ღვალაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის მარნის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031805381 23.02.2018)

25.          

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, სოფ. ნასაგურში იოსებ ასლანიშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ჭადრის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს - №03-031805381 23.02.2018)

LiveZilla Live Chat Software