+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

 15 იანვარს 16​​:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას შეღავათით მოსარგებლე მოქალაქეთა მგზავრობის ფასის ანაზღაურების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

 

(09.01.2018; #12/031800917-03)

 

 

მალხაზ ჭამპურიძე

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

 

 

 

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ,,დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაციის“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(03.01.2018; N12-03180033-03)

 

 

 

 

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

 

„ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(08.01.2018; N12-03180084-03 )

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

„ქალაქ თბილისში, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა 115-ში (საკადასტრო კოდი N01.18.09.009.003) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(08.01.2018; N12-03180084-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

„ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი-3-ის  II მიკრორაიონის კორპუსი N20ა-ში (ნაკვეთი 17/008 საკადასტრო კოდი: N01.19.39.017.008.01.525) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(08.01.2018; N12-03180084-03 )

 

 

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური

მომსახურების საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(12.01.2018; 12-0318012172-03)

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(12.01.2018; 12-0318012172-03)

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

8.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(12.01.2018; 12-0318012172-03)

 

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

9.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(12.01.2018; 12-0318012172-03)

 

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

    10.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(12.01.2018; 12-0318012172-03)

 

 

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

 11.

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(12.01.2018; 12-0318012172-03)

 

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

 12.

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 22 დეკემბრის N19-58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(12.01.2018; 12-0318012172-03)

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

13.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(12.01.2018; 12-0318012172-03)

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

14.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის იურიდიული საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(12.01.2018; 12-0318012172-03)

 

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

15

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

                            (12.01.2018; 12-0318012172-03)

 

 

 

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

16

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(12.01.2018; 12-0318012172-03)

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

17.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(12.01.2018; 12-0318012172-03)

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

18

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის დებულება“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N19-68 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(12.01.2018; 12-0318012172-03)

 

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

19

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის  გარემოს დაცვის  საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(12.01.2018; 12-0318012172-03)

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

20.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის  შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(12.01.2018; 12-0318012172-03)

 

 

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

21.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების - ტიპური დებულებების დამტკიცების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(12.01.2018; 12-0318012172-03)

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

22.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(12.01.2018; 12-0318012172-03)

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

23.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების  საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(11.01.2018; №12-03180111-03)

 

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი/

ვალერი ჭიღლაძე

მერიის ადმინისტრაციის უფროსი

 

24.

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(11.01.2018; №12-03180111-03)

 

 

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

25.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების  საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 

(12.01.2018; 12-0318012172-03)

 

 

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი/

ვალერი ჭიღლაძე

მერიის ადმინისტრაციის უფროსი

 

 

26.

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(12.01.2018; 12-0318012172-03)

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

27.

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ივლისის N2-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

15.01.2018; 14-031801540-03

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა

დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

28.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტი

15.01.2018; 14-031801540-03

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა

დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

29.

 

 

 

 

ირაკლი ნადირაძის წერილი ფრაქციის წესდებაში ცვლილებისა და ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილის ცვლილების შსახებ

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა

დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

30.

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევის შესახებ საკითხი

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა

დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

LiveZilla Live Chat Software