+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

განკარგულება N107. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „ნიკე გრუპს“ (ს/ნ. 405385578) შორის 2022 წლის 3 თებერვალს გაფორმებული „ქ. თბილისში, დიდი დიღმის მე-2 მიკრორაიონში, დემეტრე თავდადებულის ქუჩის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, №01.10.06.002.073 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, 3351 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“  ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანისა და ამავე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დაკისრებისაგან შპს „ნიკე გრუპის“ (ს/ნ. 405385578) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

2023 წლის განკარგულება N58. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „ჰორვატს“ (ს/ნ. 405349154) შორის 2021 წლის 24 მარტს გაფორმებული „ქ. თბილისში, ვაკის რაიონი, ძოწის ქუჩა №2-4-ის მიმდებარედ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის (ს/კ. №01.14.01.008.045) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების   წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში  გამარჯვებული შპს „ჰორვატსისათვის“ (ს/კ. 405349154) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ" ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანისა და ამავე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დაკისრებისაგან შპს „ჰორვატსის“ (ს/ნ. 405349154) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

2023 წლის განკარგულება N57. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „გრანდ თაუერს“ (ს/ნ. 405269891) შორის 2021 წლის 29 დეკემბერს გაფორმებული „ქ. თბილისში, იოანე პეტრიწის ქუჩის ბოლოს მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, №01.10.06.001.263 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 2010 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულების საფუძველზე დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან შპს „გრანდ თაუერის“ (ს/ნ. 405269891) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

2023 წლის განკარგულება N35. შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდამჭერი ღონისძიებების ფარგლებში შპს შპს „სანამის“ (ს/ნ. 402191150) მიმართ მისამართზე - 1. ქ. თბილისი, სოხუმის ქ. №6 არსებულ მიწის ნაკვეთთან (ს/კ. №01.13.06.015.005); 2. ქ. თბილისი, ევდოშვილის ქ. №25 არსებულ მიწის ნაკვეთთან (ს/კ. №01.13.06.015.002); 3. ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი/ვახუშტი ბაგრატიონის ქ. №35/52 არსებულ მიწის ნაკვეთთან (ს/კ. №01.13.06.015.014) - მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში დამატებითი/დაზუსტებული მხარდამჭერი ღონისძიების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

2023 წლის განკარგულება N25. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, სოფელ კიკეთში; ქალაქი თბილისი, სოფელი კიკეთი, ალექსანდრე ცომაიას ქუჩა №5; №9-ში; ქალაქი თბილისი, სოფელი კიკეთი, ივანე გიგინეიშვილის ქუჩა №12-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.01.02.595; №81.01.02.580; №81.01.02.618; №81.01.02.819; №81.01.02.590; №81.01.02.880; №81.01.02.581; №81.01.02.879; №81.01.02.857; №81.01.02.599; №81.01.02.945; №81.01.02.818) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის №444 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე 

განკარგულება N677. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასა და შპს „ალმას“ (ს/ნ. 204873388) შორის 2021 წლის 19 აგვისტოს დადებულ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს ტერიტორიაზე მდებარე უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის შესახებ“ და „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მდინარე მტკვრის მარცხენა სანაპიროს ტერიტორიაზე მდებარე უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის შესახებ“ ხელშეკრულებებში ცვლილების შეტანის საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N648. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს ,,არქ არეას’’ (ს/ნ. 404619711) შორის 2021 წლის 9 დეკემბერს გაფორმებული „ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, ვარკეთილი-3, IV მ/რ-სა და თბილისის ზღვის მიმართულების მიმავალი გზების კვანძის მიმდებარედ (ნაკვეთი 004/001) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, №01.19.39.004.002 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 5 000 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის ყოფილი საბინაო - სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული შპს ,,არქ არეასთვის’’ (ს/ნ. 404619711) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულების საფუძველზე დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან შპს ,,არქ არეას’’ (ს/ნ. 404619711) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N647. „ქალაქ თბილისში, პეტრე იბერის შესახვევი №13-ის მიმდებარედ,  №01.10.06.001.292 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 3000 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთისა და №01.10.06.001.293  საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთიდან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის თანასაკუთრებაში არსებული 688 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის (წინა საკადასტრო კოდი: №01.10.06.001.261) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის უფლებამონაცვლე, შპს „აბგრეიდ ქონსთრაქშენისთვის“ (ს/ნ. 405542024), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ  

განკარგულება N636. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ. №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და  შპს „აურადეველოპმენტის“ (ს/ნ. 405563117) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი, ფერდობი ნუცუბიძე, მე2, მე-3, მე-4 მ/რ-ის მიმდებარედ, ინტენსიფიკაციის გზის ზემოთ -  მდებარე მიწის ნაკვეთთან (ს/კ. №01.14.16.015.257) მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N627. „ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში, დემეტრე თავდადებულის ქუჩა, კორპუსი №26-ის მიმდებარედ, პეტრე იბერის ქუჩა №30; ქალაქი თბილისი, დიდი დიღმის დასახლება, დ. თავდადებულის კორპ. №26-ის მიმდებარედ, ნაკვ. №112-2, ნაკვ. №112-1; ქალაქი თბილისი, დიდი დიღმის დასახლება, პეტრე იბერისა და იოანე პეტრიწის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.10.06.001.229; №01.10.06.001.002; №01.10.06.001.125; №01.10.06.001.126; №01.10.06.001.278) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 7 სექტემბრის №415 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული  პროექტის  დამტკიცების თაობაზე 

განკარგულება N602. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს „ჯსჯ გრუპის“ (ს/ნ. 405382562) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი, ვლადიმერ მაიაკოვსკის ქუჩა №1ა/ქალაქი თბილისი ვლადიმერ მაიაკოვსკის ქუჩა №3/ქალაქი თბილისი სლავა მეტრეველის ქუჩა №9 -  მდებარე (ს/კ. №01.13.07.019.049) სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N601. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ. №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ, 25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს „სამეფო მშენებლობა“-ს (ს/ნ. 405391491) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა - (ს/კ. №01.14.06.006.036) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N600. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ. №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს „დომუსის“ (ს/ნ. 405116342)  მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი, ფალიაშვილის ქ, №114, ქალაქი თბილისი, ფალიაშვილის ქ №116  (ს/კ. №01.14.11.023.099) - არსებულ  სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N599. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ. №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს „დომუს დეველოპმენტის“ (ს/ნ. 405547047) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი, ფალიაშვილის ქ. №7 (ს/კ. №01.14.11.009.035) მდებარე სამშენებლო ობიექტთან  მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N598. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ. №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ, 25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და  შპს „ეიმ ბილდინგ კომპანის“ (ს/ნ. 206318046) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი, ანაპის 414-ე დივიზიის ქუჩა, №30 ბ-ს მიმდებარედ  (ს/კ. №01.12.02.020.019) მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N597. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ. №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ, 25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ  №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და  შპს „პროგრეს ბილდ გრუპის“ (ს/ნ. 405423581) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი, სოფელი დიღომი ფატმანის ქ. №8-ში (ს/კ. №01.72.14.035.040) მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N596. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ, 25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს „დიღომი 2021“ - ის (ს/ნ. 405463724) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი, გიორგი ბრწყინვალის ქუჩა, №46, (ს/კ. №01.10.06.001.205) მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N589. ქალაქ თბილისში, მარშალ გელოვანის გამზირი, №32გ; ვაშლიჯვრის დასახლება, გელოვანის ქუჩა №6 და №6-ის მიმდებარედ; გელოვანის ქუჩა №6, ნაკვეთი №01.10.10.022.019-ის მიმდებარედ; ვაშლიჯვრის დასახლება, ნაკვეთი №002/009-ის მიმდებარედ; ციალა გაბაშვილის ქუჩა №10-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი №6; №6-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი №2072) არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.10.10.022.331; №01.10.10.022.336-ის ნაწილი; №01.10.10.022.116) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე 

განკარგულება N581. ,,ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში მდებარე №01.14.06.003.015 და №01.14.06.003.032 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „კავშირი-ასოციაცია აგორასთვის“ (ს/კ. 202248175) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით აღნაგობის ფორმით გადაცემის თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს 2017 წლის 29 აგვისტოს ხელშეკრულებასთან გათანაბრებულ №ბ61.01172416 ბრძანებაში ცვლილების შეტანისა და დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ა(ა)იპ „კავშირიასოციაცია აგორას“ (ს/ნ. 202248175) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N553. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. № 01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და  შპს „ეი იქს AX“ - ს (ს/ნ. 400107273) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი,  ერწოს ქუჩა №15, ერწოს ქ № 15-ის მიმდებარედ; ერწოს ქ № 17, ერწოს ქ. კორპ. № 13-ის მიმდებარედ - (ს/კ. №01.12.08.010.116)  არსებულ  მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N552. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. № 01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და  შპს ,,გ.მ.ს. ჯგუფის” (ს/ნ. 402044042) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი, დემეტრე თავდადებულის ქუჩა კორპუსი №2-ის მიმდებარედ (ს/კ. №01.10.06.006.287) მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N551. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ. №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და  შპს „ნიუდეველოპმენტის“ (ს/ნ. 405433605)  მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი ასმათის ქ. №1  (ს/კ. №01.72.14.035.148) მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N550. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3  (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ. №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და  შპს „ოსტატის“ (ს/ნ. 400145758)  მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი ავჭალის ქ. №7გ (ს/კ. №72.12.06.162) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N548. ქალაქ თბილისში, კათოლიკოსი აბრაჰამ I-ის ქუჩა, №13; №15ა; №23ა; №21ა; №17ა; №16; №41; №39; №20; №18; №12; №10; №23; №25; №14; №21; №15; №19; №17-ში; ქალაქი თბილისი, დიღომი; ქალაქი თბილისი, აგრარული უნივერსიტეტის მეაბრეშუმეობის კვლევითი ინსტიტუტის ფართობების მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, აგრარული უნივერსიტეტის ტერიტორიზე; ქალაქი თბილისი, ფარნავაზ მეფის გამზირი, №41; №39-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.014.230; №01.72.14.014.858; №01.72.14.014.626; №01.72.14.014.629; №01.72.14.014.704; №01.72.14.014.264; №01.72.14.014.942; №01.72.14.014.242; №01.72.14.014.438; №01.72.14.014.816; №01.72.14.014.219; №01.72.14.014.339; №01.72.14.014.232; №01.72.14.014.225; №01.72.14.014.222; №01.72.14.014.262; №01.72.14.014.738; №01.72.14.014.987; №01.72.14.014.220; №01.72.14.014.677; №01.72.14.014.255) და მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე 

განკარგულება N541. „ქალაქ თბილისში, კრწანისის ქ. №50-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, კრწანისის ქუჩა №62; ქალაქი თბილისი, კრწანისის II ჩიხი №2-ში, ქალაქი თბილისი, კრწანისის I ჩიხი; ქალაქი თბილისი, კრწანისის სამთავრობო რეზიდენციის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: №01.18.06.015.162; №01.18.06.015.189; №01.18.06.015.159; №01.18.06.015.084; №01.18.06.015.237; №01.18.06.015.235) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 აგვისტოს №375 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე 

განკარგულება N540. ,,ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, გულიას ქ. №3ა-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ. №01.18.09.004.048) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 აგვისტოს № 262 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებისა და ,, ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, გულიას ქ. №3, №3ა-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ:01.18.09.004.086) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 მარტის №96 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 

განკარგულება N539. ,,ქალაქ თბილისში, ლუბლიანას ქუჩა №21-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.13.01.007.073) ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკის ცენტრის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის №10 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებისა და ,, ქალაქ თბილისში, ლუბლიანას ქუჩა №21-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.13.01.007.073) ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკის ცენტრის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 3 აპრილის №54 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 

განკარგულება N538. ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2014 წლის 8 აპრილის №1163759 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებისა და ,,ქ. თბილისში, რჩეულიშვილის ქუჩის, რჩეულიშვილის ქუჩის II ჩიხსა და III ჩიხს შორის არსებულ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერის მოადგილის 2014 წლის 5 მაისის №985 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 

განკარგულება N470. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს „სექტორი 1“-ს (ს/ნ. 405282215)   მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი, ლევან გოთუას ქ №20თ-ში (ს/კ. №01.10.13.010.089) მდებარე სამშენებლო ობიექტთან  მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N469. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. № 01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს ,,სანამის“ (ს/ნ. 402191150)   მიმართ მისამართებზე: 1. ქ. თბილისი, სოხუმის ქ. 6 - არსებულ მიწის ნაკვეთთან (ს/კ. №01.13.06.015.005); 2. ქ. თბილისი, ევდოშვილის ქ. 25 -  არსებულ მიწის ნაკვეთთან (ს/კ. №01.13.06.015.002); 3. ქ. თბილისი, აკ.წერეთლის გამზირი/ვახუშტი ბაგრატიონის ქ. №35/52- არსებულ მიწის ნაკვეთთან (ს/კ. №01.13.06.015.014) მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N468. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და  შპს „კონსტრუქშენ გრუპი 2030“-ის (ს/ნ. 405523955) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი  ლერწმის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთთან (ს/კ. №01.17.14.003.845) მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N466. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ. №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. № 01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ.№10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს „დიჯი დეველოპერის“ (ს/ნ. 405476462) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი მიხეილ ხერგიანის ქ. №17 და 17-ა-ში არსებულ მიწის ნაკვეთთან (ს/კ. №01.11.10.008.218) მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N465. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს ,,ურუს გრუპის“ (ს/ნ. 405453619) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი ჯიქიას, № 9, მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთთან  (ს/კ. №01.14.05.005.121) მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N464. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ.№01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ.№01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. N6, კორპუსი 14, (ს/კ.№01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ. №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ.№01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ.№01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ.№01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ.№01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს ,,ალმას“ (ს/ნ. 204873388) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზირი №25  (ს/კ.№01.10.14.008.052) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N463. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ № 45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და  მირზა ნოზაძის (პ/ნ. 60001025588) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი  ჯიქიას ქ. № 9 -  არსებულ მიწის ნაკვეთთან (ს/კ. №01.14.05.004.014) მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N462. ,,ქალაქ თბილისში, დასახლება ვარკეთილი, მასივი III, კვარტალი VI, კორპუსი I (ს/კ. №01.19.20.030.009) არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობის ჩანაცვლების მიზნით შპს ,,ვი.ვი.ენ კომპანის“ (ს/ნ. 406126133) მიმართ მისამართებზე - ქალაქი თბილისი, დასახლება ვარკეთილი, მასივი III, კვარტალი VI, კორპუსი I, (ს/კ. №01.19.20.030.009), ქალაქი თბილისი, დასახლება ვარკეთილი, მასივი III, კვარტალი VI, კორპუსი 1-ის მიმდებარედ (ს/კ. №01.19.20.030.035) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე  ხელშემწყობი ღონისძიების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №61 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

განკარგულება N460. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს „მონოლითი 1“-ის (ს/ნ. 405494610) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი დასახლება დიდი დიღომი, მე-2 და მე-3 მ/რ-ს შორის  (ს/კ. №01.10.08.006.641) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N435. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფს“ (ს/ნ. 405198806) შორის 2021 წლის 3 თებერვალს გაფორმებული „ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების (ს/კ: 01.72.14.034.711; ს/კ: 01.72.14.034.238; ს/კ: 01.72.14.034.243; ფართობი საერთო ჯამში - 5 615 კვ.მ.) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული შპს „საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფისათვის“ (ს/ნ. 405198806) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულების საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან შპს „საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფის“ (ს/ნ. 405198806) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N434. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „არომას“ (ს/ნ. 245599990) შორის 2021 წლის 10 ივნისს გაფორმებული „ქ. თბილისში, სომხეთის ჩიხი №10-ის მიმდებარედ, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, №01.17.07.039.002 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 1827 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და შპს „არომასათვის“ (ს/ნ. 245599990) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულების საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან შპს „არომას“ (ს/ნ. 245599990) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N394. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს „ტიფლისის“ (ს/ნ. 400232645) მიმართ მისამართზე ქ.თბილისი ქუჩა გორგასალი, №34, ქ. თბილისი ვახტანგ გორგასლის ქუჩა №34ბ-ში (ს/კ.№01.18.09.004.106) მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N393. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს „სპექტრის“ (ს/ნ. 204877838)  მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი შავიშვილის ქ. №3-ში (ს/კ. №01.14.04.029.039 არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N392. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და  შპს „სოხუმი-2004“-ის (ს/ნ. 249271746) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი  ვაშლიჯვარი, ვასო გოძიაშვილის IV შესახვევი №2-ში (ს/კ. №01.10.10.020.152) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N391. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. № 45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს „სამიტი ქონსთრაქშენის“(ს/ნ. 406328184)  მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი, ბ. ხმელინცკის ქუჩა №59-ის მიმდებარედ, ქ. თბილისი, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა, №53ა-ში  (ს/კ. №01.17.14.001.444) მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N390. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ. №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და  შპს „პროპერთი ინვესტ გრუპის“ (ს/ნ. 405483285) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი ნუცუბიძის IV მ/რ-ში  (ს/კ.№01.14.02.009.034) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N389. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) შპს ,,სუბიექტის“ (ს/კ. 405234170) და შპს „ნინას“ (ს/ნ. 405233144)  მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი უნივერსიტეტის ქ. № 15ა (ს/კ. №01.14,04.030.048), არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N388. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს „ელიტ ინვესტის“ (ს/ნ. 405012837)  მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი უნივერსიტეტის ქუჩა №39-ში  (ს/კ. №01.14.06.006.102) მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N387. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. № 01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს „არეკ“-ის (ს/ნ. 402202745) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი ოთარ ჭილაძის ქუჩა №9 (ს/კ. №01.10.14.007.023) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N385. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ. №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და  შპს „ჯორჯიან ფროფერთი ინვესტმენტ“-ის (ს/კ. 402037746) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი მუხიანის დასახლება IVბ მ/რ, კორპუსი №45-ის მიმდებარედ (ს/კ. №01.11.17.006.958) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N383. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს „ტტტ“-ს (ს/ნ. 406295619) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი მატროსოვის ქ. №7, ქ. თბილისი, გამზირი ქეთევან წამებული, №71, (ს/კ. №01.17.12.005.065) მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N382. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. № 01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს „სექტორი 7“-ის (ს/ნ. 405388129)   მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი გლდანის VII მიკრო/რაიონი კორპუსი 15-ის მიმდებარედ  (ს/კ.№01.11.10.004.148) არსებულ სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N380. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ № 01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ № 45-47-49 (ს/კ №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს „დელისი დეველოპმენტის“ (ს/ნ. 405466865) მიმართ მისამართზე -  ქ. თბილისი ვაჟა-ფშაველას I  შესახვევი, №1/43 (ს/კ. №01.14.03.034.011)  მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N348. „ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ.№01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ.№01.10.06.001.115), ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ.№16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმისმასივის II კვარტლისმიმდებარედ, (ნაკვ. 25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029), ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ.№45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142), ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10 (ს/კ. №01.13.02.005.006) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით,შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და სს ,,ვენჯორჯიას“ (ს/ნ. 404885335)მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის ქ.№35 (ს/კ. №01.10.10.025.050) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 7 სექტემბრის №407 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე  

განკარგულება N347. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) -  არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და  შპს „ნ პლუსის“ (ს/ნ. 205226995) მიმართ მისამართზე - ქ. თბილისი, შესახვევი რატევანის I, №4, (ს/კ. №01.12.09.003.013) - არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში, ხელშემწყობი  ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N346. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს „ალფა დეველოპმენტის“ (ს/ნ. 454407721) მიმართ მისამართზე - ქ. თბილისი, ვარკეთილი 2 -სა და ვაზისუბნის საცხოვრებელ რაიონს შორის მდებარე მიწის ნაკვეთზე (ს/კ. №01.19.36.014.623) არსებულ სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N345. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. № 01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს ,,მერიკას“ (ს/ნ. 400266252) მიმართ მისამართზე - ქ. თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი II ჩიხი, №2ა,  ქ. თბილისი, ბაგები, წყნეთის გზატკეცილი II ჩიხი, №2 - მდებარე მიწის ნაკვეთზე (ს/კ. №01.14.08.005.067) არსებულ სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N343. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. № 01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს „1 ინვესტმენტის“ (ს/ნ. 405193277) მიმართ მისამართზე  - ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. №6 (ს/კ. №01.18.05.001.006) მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N318. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების: ქ. თბილისში, აკადემ ქალაქის ტერიტორიაზე 6 436 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული №1 და №2 შენობა-ნაგებობის (საკადასტრო კოდი: №01.19.15.001.132); ქ. თბილისში, აკადემ ქალაქის ტერიტორიაზე 4 969 კვ.მ.  მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული №1  შენობა-ნაგებობის (საკადასტრო კოდი: №01.19.15.001.134); ქ. თბილისში, ზემო ვეძისის დასახლება №6ბ-ში 755 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.18.009.916);  ქ. თბილისში, ზემო ვეძისის დასახლება №6ბ-ში 102 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.18.009.917); ქ. თბილისში, ზემო ვეძისის დასახლება №6გ-ში 549 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.18.009.236) და  ქ. თბილისში, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ 1071 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.18.009.929) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N259. ,,ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში, დემეტრე თავდადებულის ქუჩა, კორპუსი №26-ის მიმდებარედ, პეტრე იბერის ქუჩა №30; ქალაქი თბილისი, დიდი დიღმის დასახლება, დ. თავდადებულის კორპ. №26-ის მიმდებარედ, ნაკვ. №112-2, ნაკვ. №112-1; ქალაქი თბილისი, დიდი დიღმის დასახლება, პეტრე იბერისა და იოანე პეტრიწის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.10.06.001.229; №01.10.06.001.002; №01.10.06.001.125; №01.10.06.001.126; №01.10.06.001.278) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 7 სექტემბრის №415 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N252. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ. №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. № 01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტის დასრულებისთვის შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს „ანაგი დეველოპმენტ 3“- ის (ს/ნ. 404592008) მიმართ მისამართზე  - ქ. თბილისი, ბოჭორმის ქ. №27 (ს/კ. №01.17.13.047.013) მდებარე მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

განკარგულება N207. ,,ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღომი საცხოვრებელ რაიონში, (ნაკვეთი №003/001), დიდი დიღმის მიმდებარე ტერიტორია (ნაკვეთი №03/006), არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.07.003.356, №01.10.07.003.074, №01.10.07.003.359, №01.10.07.003.372, №01.10.07.003.058, №01.10.07.003.344) საცხოვრებელი უბნის (საუნივერსიტეტო დასახლების) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2014 წლის 18 ივლისის №1360523 ბრძანებით შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე 

განკარგულება N206. ქალაქ თბილისში, სამრეწველოს დასახლება №334, №337ა, №336, №336ა, №332ა; ქალაქი თბილისი, გიორგი მდივნის ქუჩა №16, №20, №22; ქალაქი თბილისი, მოსკოვის გამზირი №29თ; ქალაქი თბილისი, მოსკოვის გამზირის დასაწყისში, ავტოგასამართი სადგურის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, მოსკოვის გამზირი, ავტოგასამართი სადგურის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.17.11.005.028; №01.17.11.005.031; №01.17.11.005.025; №01.17.11.006.045; №01.17.11.005.035; №01.17.11.005.032; №01.17.11.005.005; №01.17.11.005.034; №01.17.11.005.033; №01.17.11.005.038; №01.17.11.005.037; №01.17.11.005.021) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტისდამტკიცების თაობაზე 

განკარგულება N202. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ № 45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტის დასრულებისთვის შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და პაატა ფოცხვერაშვილის (პ/ნ. 01021006262) მიმართ მისამართზე - ქ. თბილისი, ალექსანდრე (საშა) იოსელიანის II შესახვევი №7, წმინდა მოწამე ვასილისკოს ქუჩა №6,  (ს/კ. №01.14.05.008.400) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში, ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

განკარგულება N201. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტის დასრულებისთვის შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს „ლაქი ქონსთრაქშენის“ (ს/ნ. 405370708)  მიმართ მისამართზე - ქ. თბილისი, სულხან ცინცაძის ქ. №53 - არსებულ მიწის ნაკვეთთან (ს/კ. №01.10.14.028.002) მიმართებაში, ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

განკარგულება N200. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ.  №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. № 01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, 01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტის დასრულებისთვის შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს „კროიდონ დეველოპმენტის“ (ს/ნ. 405356092), მიმართ მისამართზე - ქ. თბილისი, გუმათჰესის ქუჩა, კორპუსი №1-ის მიმდებარედ, (ნაკვ.13/011); ქალაქი თბილისი, ქუჩა ბესარიონ ჭიჭინაძე, №2ბ, მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში, ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

განკარგულება N199. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ № 01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. № 01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტის დასრულებისთვის შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და კახაბერ კობაივანოვის (პ/ნ. 01401124243)  მიმართ მისამართებზე  - 1. ქ. თბილისი, ნუცუბიძის IV მ/რ, კორპუსი №35 - ის მიმდებარედ, თბილისი ნუცუბიძის მიკრო/რაიონი IV, №4 და №5 კორპუსების მოპირდაპირედ, ქალაქი თბილისი, ფერდობი ნუცუბიძე, მიკრო რაიონი IV, კორპუსი №36, მიმდებარედ (ნაკვეთი 08/016, ს/კ. №01.14.16.009.305) და  2. ქ. თბილისი, ნუცუბიძის IV მ/რ, კორპუსი №35 - ის მიმდებარედ, თბილისი ნუცუბიძის მიკრო/რაიონი IV, №4 და №5 კორპუსების მოპირდაპირედ, ქალაქი თბილისი, ფერდობი ნუცუბიძე, მიკრო რაიონი IV, კორპუსი №36, მიმდებარედ (ნაკვეთი 08/016, ს/კ. №01.14.16.009.304) - არსებულ მიწის ნაკვეთებთან მიმართებაში, ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

განკარგულება N198. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტის დასრულებისთვის შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და ი.ბ.ა „კაპანელის 2“ მიმართ მისამართზე  ქ. თბილისი, კონსტანტინე კაპანელის შესახვევი №1 (ს/კ. №01.14.16.015.342)  მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N197. ქ. თბილისი, შარტავას ქ.  №1 (ს/კ.  №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ.  №3 (ს/კ.  №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ.  №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ  №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი  №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ.  №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა  №2  (ს/კ.  №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ  №45-47-49 (ს/კ.  №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ.  №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტის დასრულებისთვის შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და  შპს „პალა ინვესტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 405507250)  მიმართ მისამართზე - ქ. თბილისი, ვაშლიჯვარი, სარაჯიშვილის ქუჩა, №5ა,  (ს/კ.№01.10.10.006.024) მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში, ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

განკარგულება N196. ქ. თბილისი, შარტავას ქ.  №1 (ს/კ.  №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ.  №3 (ს/კ.  №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ.  №01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ  №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი  №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ.  №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა  №2  (ს/კ.  №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ  №45-47-49 (ს/კ.  №01.13.05.004.173, 01.13.05.004.059, 01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ.  №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტის დასრულებისთვის შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს „ალფა ერისთავის“ (ს/ნ. 405462707) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი, თ.ერისთავის ქ.  №3-ში არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში (ს/კ.  №01.12.08.037.106) ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე