+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისიის სამდივნო
გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების ინიციატივები
გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების 2017 წლის არქივი
გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების 2018 წლის არქივი
გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების ინიციატივები

2016 წლის 16 სექტემბერს საქართველოს მთავრობის მიერ ცვლილებები განხორციელდა „მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესში“. 2016 წლის 1 ნოემბერს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში იქნა მოყვანილი „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესი“.

ხსენებული ცვლილებების შესაბამისად:

·         შეიცვალა და დაკონკრეტდა სახელმწიფო მოღვაწის და საზოგადმო მოღვაწის დეფინიციები;

·         სახელდების შესახებ საკრებულოს წინაშე ინიციატივის წარდგენის უფლება მიენიჭა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 1%  და დასახლების საერთო კრებას;

·         საკრებულო ვალდებული გახდა უზრუნველყოს  ინიციატივების რეგისტრაციიდან 10 სამუშაო დღეში საკრებულოს ვებ გვერდზე საჯაროდ გამოქვეყნება, დაინტერესებული მოქალაქეების მოსაზრებების მიღება და მათთან კონსულტაციების გამართვა „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ დადგენილი წესით;

·         ადმინისტრაციული საქმისწარმოების რიგი ეტაპები მოხდება თანამედროვე ტექნოლოგიების, კერძოდ, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სამისამართო რეესტრის ელექტრონული პროგრამის გამოყენებით.

ხსენებული ცვლილებები ხელს შეუწყობს როგორც გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, ასევე უზრუნველყოფს საკრებულოში მიმდინარე სახელდების საქმისწარმოების პროცესის გამჭვირვალეობას და დაინტერესებული მოქალაქეების ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.


დაინტერესებულ მოქალაქეებს, განსახილველ ინიციატივებთან დაკავშირებით მოსაზრებების წარმოდგენა შეუძლიათ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. (თავისუფლების მოედანი #2; ტელ.: 032 2 99 04 36) ასევე შესაძლებელია შეტყობინების გამოგზავნა ელ. ფოსტაზე: m.baliashvili@tbsakrebulo.gov.ge და სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისიის Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე


 დღის წესრიგი

 


1.    ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, კიკეთში, ალექსანდრე ცომაიას ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის ალექსანდრე ცომაიას I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)

 


2.    ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, დაბაკნეთის ქუჩის გაგრძელების და მასთან არსებული უსახელო ჩიხისთვის დაბაკნეთის I ჩიხის  სახელის მინიჭების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)

 

 

3.    ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, გიორგი მუხაძის ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის გიორგი მუხაძის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)

 


4.    ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, თბილისის ზღვის ქუჩის გაგრძელების და მასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის თბილისის ზღვის IV შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)

 

 

5.    ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ტაბახმელას ველის ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის ტაბახმელას ველის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)

 

 

6.    ქ. თბილისში, ნაძლადევის რაიონში, ხორნაბუჯის ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის ხორნაბუჯის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)

 

 

7.    ქ. თბილიში, სამგორის რაიონში, კორნელი სანაძის ქუჩასთან  არსებული უსახელო გასასვლელისთვის კორნელი სანაძის I გასასვლელის სახელის მინიჭების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)

 

 

8.    ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, პიმენ ყურაშვილის ქუჩასთან არსებული სამი უსახელო ჩიხისთვის პიმენ ყურაშვილის I, II და III ჩიხის  სახელის მინიჭების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)

 

 

9.    ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ალექსანდრე (საშა) იოსელიანის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის წმინდა მოწამე ვასილისკოს სახელის მინიჭების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)

 


10. ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, გუმათჰესის ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის გუმათჰესის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)

 

 

11. ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ავთო ვარაზის ქუჩასთან არსებული შესახვევისთვის ავთო ვარაზის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)

 

 

12. ქ.ბილისში, ნაძალადევის რაიონში,თიანეთის ქუჩს გასასვლელისთვის ჯვარისუბნის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)

 


13. ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, რიკოთის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ქვითკირის სახელის მინიჭების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)

 


14. ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ლეო კვაჭაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის მარტიანის სახელის მინიჭების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)

 

 

15. ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, სოფ ნასაგურში უსახელო ქუჩებისთვის სახელის მინიჭების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)

 

 

·         მოსავლიანის ქუჩა

·         წითლიანის ქუჩა

·         მუხამწვანეს ქუჩა

·         თაკვერის ქუჩა

·         ოქროულას ქუჩა

·         ათინაურის ქუჩა

 

16. ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, კახეთის გზატკეცილთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ასურელი მამა იოსებ ალავერდელის სახელის მინიჭების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)

 


17. ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, ზეთისხილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის სასულიერო მწერლის იოანე ზოსიმეს სახელის მინიჭების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)

 


18. ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, სოღანლუღის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული სამი შესახვევისთვის დადიანეთის  სახელის მინიჭების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)

 


19. ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ლეო კვაჭაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ორი გასასვლელისთვის კედარის  სახელის მინიჭების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)

 


20. ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, სოფ. ფონიჭალაში, ბათუმის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული შესახვევისთვის ბელაქნის  სახელის მინიჭების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)

 


21. ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ტაბახმელაში, იუნკერთა ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ორი ჩიხისთვის იუნკერის, მაიორ  არჯევან ანანიაშვილის  სახელის მინიჭების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)

 


22. ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, ირინა შტენბერგის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის მხატვრის ვერა ბელეცკაიას სახელის მინიჭების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)

 

 

23. ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, ხიზაბავრის ქუჩის I ჩიხის გაგრძელების შესახებ (მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია 23 აპრილამდე)


2017 წლის არქივი


2018 წლის არქივი