+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

საკრებულოს წევრები

თინათინ ნიბლოშვილი
კომისიის თავმჯდომარე
ანა ლაშხი
კომისიის წევრი
თარაშ შურღაია
კომისიის წევრი
გულია გოცირიძე
კომისიის წევრი
მარიკა დარჩია
კომისიის წევრი
გიორგი ბირბიჩაძე
კომისიის წევრი