+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
კონკურსის შესახებ
რეგისტრაციის პირობები
ნომინაციები
კონკურსის ჩატარების ეტაპები
ჟიურის შემადგენლობა, მუშაობის სპეციფიკა
პრემია, პრიზი
არქივი
რეგისტრაციის პირობები

რეგისტრაციისთვის სავალდებულოა შეივსოს ელექტრონული სააპლიკაციო ფორმა (საკონკურსო განაცხადი), სადაც მიეთითება ავტორის პერსონალური მონაცემები.


საკონკურსო ნაწარმოები, სააპლიკაციო ფორმა და კონკურსთან დაკავშირებული კითხვარები გამოაგზავნეთ ერთ წერილადkonkursitbilisi@tbsakrebulo.gov.ge

 

საკონკურსო ნაწარმოებების მიღების ვადა: 15.05.2017 - 08.09.2017

16:00
15 დეკ
საკრებულოს სხდომა
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.
15:30
15 დეკ
ბიუროს სხდომა
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.
13:00
15 დეკ
კომისიის სხდომა
საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა
12:00
15 დეკ
კომისიის სხდომა
საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო საბიუჯეტო
16:00
14 დეკ
კომისიის სხდომა
საკრებულოს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიი
15:00
14 დეკ
კომისიის სხდომა
საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა
12:00
14 დეკ
კომისიის სხდომა
კომისიების გაერთიანებული სხდომა.
11:00
14 დეკ
კომისიის სხდომა
საკრებულოს სარევიზიო კომისიის სხდომა.