+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

განკარგულება N290. „ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრზე მდებარე 1367 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.007.615), ქ. თბილისში, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ 2173 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.11.001.168) და ქ. თბილისში, წურწუმიასა და ნ. ირბახის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებული 1000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.01.050.017)  შპს „კაზ ფროფერთი მენეჯმენტ ისთ“-ისთვის (ს/კ 404520363) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის №130 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და საიჯარო პირობების დარღვევის გამო, დაკისრებული პირგასამტეხლოს პატიების თაობაზე 

განკარგულება N170. ქალაქ თბილისში,  ვარკეთილის მე-3 მასივში (ნაკვეთი 20/025),  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 30 205 კვ. მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.19.20.020.025) შპს „ვარკეთილი დიველოფმენთისათვის” (ს/ნ: 405323699) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და ამავე კომპანიასთან გასაფორმებელი „ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის მე-3 მასივში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა - ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიზნით უძრავი ქონების პრივატიზების პროექტის შესახებ“ იმპლემენტაციის ხელშეკრულების  პირობების შეთანხმების შესახებ

განკარგულება N84. ,,ქ. თბილისში, მიცკევიჩისა და პეკინის ქუჩების გადაკვეთაზე, 2812 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.030.054) და ქ. თბილისში, მიცკევიჩის ქუჩა, გამყოფ ზოლზე მდებარე 188 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.030.034) შპს „ი.დ.ლ“-ისთვის (ს/კ: 404497399) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 ნოემბრის N424 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და აღნაგობის პირობების დარღვევის გამო შპს ,,კასს პარკინგი’’-სთვის (ს/ნ 404497399) დაკისრებული პირგასამტეხლოს პატიების თაობაზე 

განკარგულება N32. „ქალაქ თბილისში, ალეკო გობრონიძის ქუჩა N10-ის მიმდებარედ 128 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან  (საკადასტრო კოდი: №01.11.13.002.251) 29 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „სამშობლოსთვის“ (ს/ნ 404984228) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 დეკემბრის №338 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების და ქალაქ თბილისში, ალეკო გობრონიძის ქუჩა N10-ის მიმდებარედ არსებული 128 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.11.13.002.251) 14 კვ.მ. საერთო ფართობის მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „სამშობლოსთვის“  (ს/ნ: 404984228) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N10. ქ. თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №8-ის მიმდებარედ/ქალაქ თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №6-ში ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 821.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და შენობა-ნაგებობა №3-ის (ფართი 30 კვ.მ), შენობა-ნაგებობა №8-ის (ფართი 28.89 კვ.მ), შენობა-ნაგებობა №4-ის (ფართი 69.53 კვ.მ (მათ შორის სარდაფი 11.46 კვ.მ, I სართულზე 58.07 კვ.მ)), შენობა-ნაგებობა №5-ის (ფართი 21.01 კვ.მ), შენობა-ნაგებობა №9-ის (ფართი 3.47 კვ.მ), შენობა-ნაგებობა №1-ის (ფართი 2.09 კვ.მ), შენობა-ნაგებობა №7-ის (ფართი 29.37 კვ.მ) და შენობა-ნაგებობა №6-ის (ფართი 33.81 კვ.მ) (უძრავი ქონების საკადასტრო კოდი: №01.14.07.008.137) პირდაპირი განკარგვის ფორმით  გადაცემისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N358. “ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილსა და შერვაშიძის ქუჩას შორის მდებარე 900 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.08.075.025), ქ. თბილისში, საქართველოს ერთიანობისათვის მებრძოლთა ქუჩაზე მდებარე 1817 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.001.108), ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრზე მდებარე 1367 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.007.615), ქ.თბილისში, ნუციბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ 2173 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.11.001.168), ქ.თბილისში, წურწუმიასა და ნ.ირბახის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებული 1000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.17.01.050.017)   შპს „კაზ ფროფერთი მენეჯმენტ ისთ“-ისთვის (ს/კ:404520363) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის N130 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

განკარგულება N83. „ქ. თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №8-ის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების 821.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.07.008.112) და ქალაქ თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №6-ში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების: შენობა-ნაგებობა N3-ის (ფართით 30 კვ.მ.), შენობა-ნაგებობა N8-ის (ფართით 28.89 კვ.მ.), შენობა-ნაგებობა N4-ის (ფართით 69.53 კვ.მ. (მათ შორის სარდაფი 11.46 კვ.მ., I სართულზე 58.07 კვ.მ)), შენობა-ნაგებობა N5-ის (ფართით 21.01 კვ.მ.), შენობა-ნაგებობა N9-ის (ფართით 3.47 კვ.მ) შენობა-ნაგებობა N1-ის (ფართით 2.09კვ.მ.), შენობა-ნაგებობა N7-ის (ფართით 29.37 კვ.მ) და შენობა-ნაგებობა N6-ის (ფართით 33.81 კვ.მ) (საკადასტრო კოდით: N01.14.07.008.012) პირდაპირი განკარგვის ფორმით გადაცემისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე‘’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 აგვისტოს №323 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

განკარგულება N58. „ქ. თბილისში, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №10-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი №01.14.11.10.010) მდებარე 2 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის ფიზიკურ პირებისთვის  გულნარა მაღრაძისთვის (პირადი ნომერი: 01008012536), ლელა სიამაშვილისთვის  (პირადი ნომერი: 01008020508) და ირინე სიამაშვილისთვის (პირადი ნომერი: 01018000241) პირდაპირი განკარგვის წესით აღნაგობის უფლებით გადაცემის თაობაზე ხელშეკრულების ახალი რედაქციით ჩამოყალიბების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  - ქონების მართვის სააგენტოს 2011 წლის 05 მაისის №01-4/164 ბრძანებაზე თანდართული „აღნაგობის პირობების“ საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ფიზიკურ პირების:  გულნარა მაღრაძის (პ/ნ: 01008012536), ლელა სიამაშვილის  (პ/ნ: 01008020508) და ირინე სიამაშვილის (პ/ნ: 01018000241) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N57. „ქ. თბილისში, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №76-ში მდებარე 189003 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 651 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (მიწის საკადასტრო კოდი: №01.14.10.002.049) ფიზიკური პირისთვის - გივი გორდაძისთვის (პირადი ნომერი: 01010003118) პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე“ 2011 წლის 12 იანვრის  სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს N01-4/8 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის და მისი დანართის ახალი რედაქციით ჩამოყალიბების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის საaგენტოს  2012 წლის 5 მარტის N01-4/18 ბრძანებაზე თანდართული „საიჯარო პირობების“ საფუძველზე  დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ფიზიკური პირის - გივი გორდაძის (პ/ნ: 01010003118)  გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე