+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
ფრაქციის წესდება
ფრაქციის პოლიტიკური პლატფორმა
ფრაქციის პოლიტიკური პლატფორმა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

ფრაქციის ’’ქართული ოცნება - მრეწველები’’

პლატფორმა

 


(ძირითადი მიზნები და ამოცანები)

 

 


ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ’’ ქართული ოცნება - მრეწველები’’ (შემდგომში - ფრაქცია) ძირითად მიზნებს და ამოცანებს წარმოადგენს:

დედაქალაქის მაცხოვრებელთა დასაქმებაში ხელშეწყობა;

ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებისათვის ხელშეწყობა;

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის ხელშეწყობა;

საფინანსო-ეკონომიკური გაწონასწორების პოლიტიკის მხარდაჭერა;

მეწარმეობის, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, წახალისება და მათში  ინვესტიციებისა და ინოვაციების ზრდის უზრუნველყოფა;

კერძო მეწარმეებისათვის ხელშემწყობი სამართლებრივი ბაზის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;

მდგრადი საინვესტიციო გარემოს ჩამოყალიბება;

სოციალურად დაუცველ ფენებზე ზრუნვისთვის ხელშეწყობა;

განათლების ხელმისაწვდომობაში ხელშეწყობა;

დედაქალაქში განაშენიანების რეგულირების ზონების ხელშეწყობა;

საკრებულოს საქმიანობის საჯაროობა;

თბილისსა და საზღვარგარეთის ქალაქებს შორის ურთიერთობის და აზრთა გაცვლა-გაზიარების ხელშეწყობა;

აღნიშნული მიმართულებებით ფრაქცია შეიმუშავებს კონკრეტულ წინადადებებს და წარუდგენს საკრებულოს თავის ხედვას.

 

 

 

 

 

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software