+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
ფრაქციის წესდება
ფრაქციის პოლიტიკური პლატფორმა
ფრაქციის სამდივნო
ფრაქციის პოლიტიკური პლატფორმა

ქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია

,,კონსერვატორები და დამოუკიდებელი წევრი"

პოლიტიკური  პლატფორმა

 

                                 

 

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,კონსერვატორები და დამოუკიდებელი წევრი არის თბილისის საკრებულოს წევრთა ნებაყოფლობითი გაერთიანება, საერთო პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად.

ფრაქციის ძირითადი პოლიტიკური მიზნები და ამოცანებია:

1.      დამოუკიდებელი და ლიერი ადგილობრივი თვითმართველობის, როგორც ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების მთავარი ნიშნის დ ხალხის მიერ ხელისუფლების განხორციელების უმთავრესი პრინციპის, განვითარება და დამკვიდრება;

2.      სახელმწიფოებრივი პატრიოტიზმის, ეროვნული მსოფლმხეველობისა და იდეალების დამკვიდრება, ეთნიკური, კონფესიური, კულტურული და ტრადიციული თვითმყოფადობის შენარჩუნება;

3.       დამოუკიდებელი თვითმმართველი ორგანოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა საერთო–სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი ინტერესების ერთიანობის  პრინციპების გათვალისწინებით;

4.      ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების საქმიანობის საჯაროობისა და გამჭირვალეობის  უზრუნველყოფა;

5.      ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმების შექმნა და დამკვიდრება;

6.      მუნიციპალური ბიუჯეტის ხარჯვის მკაცრი კონტროლი, საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის მიზნობრიობის განსაზღვრა და მის განკარგვაზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

7.      ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებებისა და თავისუფლების დაცვა.

LiveZilla Live Chat Software