+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიის სამდივნო
ეკონომიკური განვითარებისა და საინვესტიციო პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიის სხდომის ოქმები
ეკონომიკური განვითარებისა და საინვესტიციო პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიის სხდომის ოქმები

კომისიის სხდომის ოქმი N1 (17.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N2 (20.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N3 (27.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N4 (13.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N5 (26.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N6 (26.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N7 (15.01.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N8 (16.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N9 (20.03.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N10 (13.04.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N11 (24.05.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N12 (15.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N13 (25.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N14 (27.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N15 (07.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N16 (10.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N17 (21.09.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N18 (02.10.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N19 (20.11.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N20 (24.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N21 (25.01.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N22 (12.02.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N23 (12.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N24 (05.04.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N25 (19.04.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N26 (23.05.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N27 (25.06.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N28 (23.07.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N29 (19.08.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N30 (10.09.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N31 (10.10.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N32 (20.11.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N33 (26.12.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N34 (25.01.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N35 (17.02.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N36 (14.05.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N37 (26.06.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N38 (14.07.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N39 (14.08.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N40 (22.09.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N41 (01.10.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N42 (01.10.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N43 (19.11.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N44 (21.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N45 (29.01.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N46 (22.02.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N47 (05.03.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N48 (20.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N49 (29.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N50 (24.05.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N51 (01.06.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N52 (23.06.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N53 (02.07.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N54 (23.07.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N55 (23.08.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N56 (07.09.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N57 (19.10.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N58 (19.11.2021)

LiveZilla Live Chat Software