+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისიის სამდივნო
გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების 2019 წლის არქივი
გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების 2017 წლის არქივი
გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების 2018 წლის არქივი
სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისიის სხდომის ოქმები
გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების ინიციატივები
გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების ინიციატივები
გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების 2020 წლის არქივი
გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების 2021 წლის არქივი
სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისიის სხდომის ოქმები

კომისიის სხდომის ოქმი N1 (17.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N2 (20.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N3 (22.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N4 (29.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N5 (12.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N6 (05.01.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N7 (01.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N8 (22.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N9 (15.03.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N10 (22.03.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N11 (23.04.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N12 (02.05.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N13 (22.05.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N14 (23.05.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N15 (14.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N16 (06.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N17 (12.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N18 (20.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N19 (31.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N20 (23.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N21 (06.09.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N22 (20.11.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N23 (15.01.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N24 (22.02.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N25 (19.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N26 (21.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N27 (09.04.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N28 (03.05.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N29 (19.04.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N30 (23.05.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N31 (27.06.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N32 (22.07.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N33 (20.09.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N34 (17.10.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N35 (20.11.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N36 (26.12.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N37 (21.01.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N38 (31.01.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N39 (11.03.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N40 (05.06.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N41 (15.07.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N42 (26.08.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N43 (11.09.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N44 (29.09.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N45 (30.09.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N46 (20.11.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N47 (21.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N48 (24.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N49 (22.01.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N50 (27.01.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N51 (15.02.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N52 (04.03.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N53 (04.03.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N54 (15.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N55 (29.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N56 (01.06.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N57 (08.06.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N58 (15.06.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N59 (15.07.2021)

LiveZilla Live Chat Software