+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის სამდივნო
სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმები
სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმები

კომისიის სხდომის ოქმი N1 (13.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N2 (22.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N3 (26.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N4 (15.01.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N5 (26.01.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N6 (02.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N7 (16.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N8 (01.03.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N9 (30.03.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N10 (12.04.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N11 (22.05.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N12 (12.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N13 (15.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N14 (25.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N15 (27.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N16 (10.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N17 (13.09.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N18 (25.09.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N19 (11.10.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N20 (20.11.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N21 (24.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N22 (25.01.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N23 (12.02.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N24 (01.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N25 (11.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N26 (12.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N27 (15.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N28 (29.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N29 (19.04.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N30 (24.05.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N31 (25.06.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N32 (23.07.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N33 (16.08.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N34 (13.09.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N35 (18.10.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N36 (08.11.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N37 (20.11.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N38 (20.12.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N39 (24.01.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N40 (18.02.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N41 (28.02.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N42 (03.04.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N43 (15.05.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N44 (09.06.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N45 (30.06.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N46 (14.07.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N47 (14.08.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N48 (08.09.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N49 (01.10.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N50 (20.10.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N51 (06.11.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N52 (19.11.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N53 (08.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N54 (22.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N55 (25.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N56 (29.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N57 (29.01.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N58 (19.02.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N59 (05.03.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N60 (19.03.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N61 (02.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N62 (27.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N63 (29.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N64 (18.05.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N65 (31.05.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N66 (15.06.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N67 (02.07.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N68 (23.07.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N69 (06.08.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N70 (07.09.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N71 (24.09.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N72 (19.10.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N73 (19.11.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N74 (02.12.2021)

 

 

VII მოწვევის საკრებულო

 

კომისიის სხდომის ოქმი N01 (07.12.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N02 (21.12.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N03 (23.12.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N04 (27.12.2021)

LiveZilla Live Chat Software