+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
განათლებისა და კულტურის კომისიის სამდივნო
განათლებისა და კულტურის კომისის სხდომის ოქმები
განათლებისა და კულტურის კომისის სხდომის ოქმები

კომისიის სხდომის ოქმი N1 (17.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N2 (20.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N3 (05.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N4 (14.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N5 (26.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N1 (16.01.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N2 (16.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N3 (21.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N4 (06.03.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N5 (15.03.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N6 (30.03.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N7 (13.04.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N8 (31.05.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N9 (12.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N10 (25.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N11 (20.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N12 (27.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N13 (17.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N14 (25.09.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N15 (04.10.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N16 (22.10.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N17 (20.11.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N18 (25.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N19 (25.01.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N20 (12.02.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N21 (21.02.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N22 (01.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N23 (11.04.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N24 (19.04.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N25 (24.05.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N26 (25.06.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N27 (23.07.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N28 (07.08.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N29 (13.09.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N30 (10.10.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N31 (08.11.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N32 (20.11.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N33 (26.12.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N34 (24.01.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N35 (06.02.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N36 (18.02.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N37 (15.05.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N38 (09.06.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N39 (14.07.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N40 (06.08.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N41 (24.09.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N42 (20.10.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N43 (20.11.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N44 (21.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N45 (28.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N46 (22.01.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N47 (09.02.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N48 (19.03.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N49 (22.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N50 (29.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N51 (25.05.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N52 (25.06.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N53 (23.07.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N54 (25.08.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N55 (07.09.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N56 (21.10.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N57 (19.11.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N58 (02.12.2021)

 

 

VII მოწვევის საკრებულო

 

კომისიის სხდომის ოქმი N01 (07.12.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N02 (21.12.2021)

 

 

LiveZilla Live Chat Software