+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სამდივნო
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომის ოქმები
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომის ოქმები

კომისიის სხდომის ოქმი N1 (17.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N2 (20.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N3 (24.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N4 (04.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N5 (05.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N6 (14.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N7 (15.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N8 (21.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N9 (26.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N10 (26.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N11 (15.01.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N12 (25.01.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N13 (09.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N14 (16.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N15 (21.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N16 (06.03.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N17 (30.03.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N18 (13.04.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N19 (03.05.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N20 (25.05.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N21 (12.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N22 (15.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N23 (21.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N24 (29.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N25 (10.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N26 (27.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N27 (10.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N28 (17.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N29 (11.09.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N30 (25.09.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N31 (02.10.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N32 (13.11.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N33 (20.11.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N34 (07.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N35 (18.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N36 (24.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N37 (28.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N38 (25.01.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N39 (12.02.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N40 (01.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N41 (03.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N42 (15.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N43 (29.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N44 (19.04.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N45 (24.05.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N46 (25.06.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N47 (23.07.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N48 (16.08.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N49 (13.09.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N50 (18.10.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N51 (01.11.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N52 (08.11.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N53 (20.11.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N54 (20.12.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N55 (26.12.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N56 (24.01.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N57 (18.02.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N58 (28.02.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N59 (17.03.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N60 (03.04.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N61 (15.05.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N62 (09.06.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N63 (30.06.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N64 (14.07.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N65 (24.07.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N66 (14.08.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N67 (08.09.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N68 (01.10.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N69 (20.10.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N70 (06.11.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N71 (18.11.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N72 (08.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N73 (15.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N74 (22.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N75 (25.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N76 (29.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N77 (29.01.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N78 (09.02.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N79 (16.02.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N80 (05.03.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N81 (19.03.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N82 (02.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N83 (27.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N84 (29.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N85 (18.05.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N86 (01.06.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N87 (15.06.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N88 (23.06.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N89 (02.07.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N90 (23.07.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N91 (06.08.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N92 (07.09.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N93 (24.09.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N94 (19.10.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N95 (19.11.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N96 (02.12.2021)

 

 

VII მოწვევის საკრებულო

 

კომისიის სხდომის ოქმი N01 (07.12.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N02 (21.12.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N03 (24.12.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N04 (29.12.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N05 (25.01.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N06 (28.01.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N07 (15.02.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N08 (18.03.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N09 (15.04.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N10 (06.05.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N11 (10.06.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N12 (12.07.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N13 (16.07.2022)

LiveZilla Live Chat Software