+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სამდივნო
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომის ოქმები
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომის ოქმები

კომისიის სხდომის ოქმი N1 (17.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N2 (20.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N3 (24.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N4 (04.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N5 (05.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N6 (14.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N7 (15.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N8 (21.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N9 (26.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N10 (26.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N11 (15.01.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N12 (25.01.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N13 (09.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N14 (16.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N15 (21.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N16 (06.03.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N17 (30.03.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N18 (13.04.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N19 (03.05.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N20 (25.05.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N21 (12.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N22 (15.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N23 (21.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N24 (29.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N25 (10.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N26 (27.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N27 (10.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N28 (17.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N29 (11.09.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N30 (25.09.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N31 (02.10.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N32 (13.11.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N33 (20.11.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N34 (07.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N35 (18.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N36 (24.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N37 (28.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N38 (25.01.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N39 (12.02.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N40 (01.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N41 (03.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N42 (15.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N43 (29.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N44 (19.04.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N45 (24.05.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N46 (25.06.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N47 (23.07.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N48 (16.08.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N49 (13.09.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N50 (18.10.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N51 (01.11.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N52 (08.11.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N53 (20.11.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N54 (20.12.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N55 (26.12.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N56 (24.01.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N57 (18.02.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N58 (28.02.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N59 (17.03.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N60 (03.04.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N61 (15.05.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N62 (09.06.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N63 (30.06.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N64 (14.07.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N65 (24.07.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N66 (14.08.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N67 (08.09.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N68 (01.10.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N69 (20.10.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N70 (06.11.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N71 (18.11.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N72 (08.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N73 (15.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N74 (22.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N75 (25.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N76 (29.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N77 (29.01.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N78 (09.02.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N79 (16.02.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N80 (05.03.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N81 (19.03.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N82 (02.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N83 (27.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N84 (29.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N85 (18.05.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N86 (01.06.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N87 (15.06.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N88 (23.06.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N89 (02.07.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N90 (23.07.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N91 (06.08.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N92 (07.09.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N93 (24.09.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N94 (19.10.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N95 (19.11.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N96 (02.12.2021)

 

 

VII მოწვევის საკრებულო

 

კომისიის სხდომის ოქმი N01 (07.12.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N02 (21.12.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N03 (24.12.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N04 (29.12.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N05 (25.01.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N06 (28.01.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N07 (15.02.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N08 (18.03.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N09 (15.04.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N10 (06.05.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N11 (10.06.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N12 (12.07.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N13 (16.07.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N14 (09.08.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N15 (09.09.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N16 (07.10.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N17 (03.11.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N18 (04.11.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N19 (17.11.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N20 (24.11.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N21 (20.12.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N22 (23.12.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N23 (29.12.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N24 (27.01.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N25 (21.02.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N26 (17.03.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N27 (11.04.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N28 (18.05.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N29 (19.05.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N30 (09.06.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N31 (30.06.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N32 (21.07.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N33 (25.08.2023)

13:00
29 სექ
კომისიის სხდომა
სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისია
14:00
22 სექ
საკრებულოს სხდომა
13:45
22 სექ
ბიუროს სხდომა
13:00
22 სექ
კომისიის სხდომა
სარევიზიო კომისია
12:00
22 სექ
კომისიის სხდომა
კომისიების გაერთიანებული სხდომა.
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკის
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა
10:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა
16:00
21 სექ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
15:00
21 სექ
კომისიის სხდომა
გარემოს დაცვის
LiveZilla Live Chat Software