+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 1 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 08 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 9 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 03 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წერიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 08 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 01 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 11 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 15 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 4 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 9 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 5 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 17 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 6 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი (მე-2 ნაწილი)
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი (1-ლი ნაწილი)
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 11 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 3 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 10 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 17 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 31 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 18 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 9 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის საკრებულოს დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 3 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 11 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

საკითხის დასახელება

1.     

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №8-22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-0318222175-03 10.08.2018)

2.     

,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამისგანხორციელებისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 9 თებერვლის  12-29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  (საკრებულოს №12-031822979-03 17.08.2018)

3.     

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენელთაგან ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის №9-34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031822976-03 17.08.2018)

4.     

ალაქ თბილისში, სოფელ ნასაგურში, ნაძვების ქუჩა №10-ში  (საკადასტრო კოდი: №81.08.14.373.01.513) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე  თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

5.     

ქალაქ თბილისში,  გმირ კურსანტთა ქუჩის I შესახვევი N20-ის მიმდებარედ არსებული 12 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (ს/კ  N01.11.05.011.374 ) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

6.     

ქალაქ თბილისში,  გლდანის მასივში, მე-3 მიკრორაიონის კორპუს 10ა-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.004.043) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

7.     

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ ფართობის (ს/: № 01.16.05.032.024) 11 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ზუხრა ტატიშვილისთვის (პ/ნ 01030001988) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

8.     

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ:  № 01.16.05.032.024) 23 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით იულია იორდანიშვილისთვის  (პ/ნ 01010000361) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (აკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

9.     

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ:  № 01.16.05.032.024) 21 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ნინო სეხნიაშვილისთვის (პ/ნ: 01006000972) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (აკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

10.   

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ ფართობის ტერიტორიიდან (ს/: № 01.16.05.032.024) 16 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ნოდარ სამხარაძისთვის  (პ/ნ 01024006992) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

11.   

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №27-29-ის მიმდებარედ არსებული 171 კვ.მ ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ: №01.16.05.027.029) 15 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ა.ლორდისთვის’’ (ს/კ 404521111) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (აკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

12.   

ქალაქ თბილისში, გორგასლის ქუჩა N7-ის მიმდებარედ არსებული 221 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (ს/: №01.18.03.062.008) 11 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „გალენისთვის“  (ს/კ 404497665) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (აკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

13.   

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე არსებული 21 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (ს/: №01.16.05.032.019) 8 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „გეორგიოს ყავასთვის“  (ს/კ 402072047) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (აკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

14.   

ქალაქ თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი  №28-32-ის მიმდებარედ არსებული 2398 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: №01.10.15.012.026) 47 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ელისთვის’’ (ს/კ 405243927) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (აკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

15.   

ქალაქ თბილისში, რკინის რიგის ქუჩაზე რეგისტრირებული 536 კვ.მ   ფართობის ტერიტორიიდან (ს/: №01.18.03.061.039) 18 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ჯულიეტა ნატროშვილისთვის (პ/ნ 01011024753) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

16.   

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №112-126-ის მიმდებარედ არსებული 804 კვ.. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: №01.13.08.008.033) 9 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ნასიმისთვის’’ (ს/კ  405086507)  სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

17.   

ქალაქ თბილისში, ალ. ყაზბეგის გამზ. №7-ის მიმდებარედ არსებული 23 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.10.14.012.029) პირდაპირი განკარგვის წესით ვახტანგ კანდელაკისთვის (პ/ნ: 01026004919) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03182429-03 30.08.2018)

18.   

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს . 1-ში მდებარე 124 კვ.. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (/: 01.10.13.021.041) პირდაპირი განკარგვის წესით ტრისტან ღარიბაშვილისთვის (/: 01024038167) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03182429-03 30.08.2018)

19.   

ქალაქ თბილისში, აბანოს ქ. №17-ის მიმდებარედ არსებული 31 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.18.03.063.054) პირდაპირი განკარგვის წესით ვახტანგ კანდელაკისთვის (პ/ნ: 01026004919) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03182429-03 30.08.2018)

20.   

საბაზრო ღირებულებაზე ნაკლები ოდენობის საწყისი საპრივატიზებო საფასურით 01.18.03.005.025 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონების პირობებიანი აუქციონით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03182429-03 30.08.2018)

21.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის 2018 წლის 6 თვის მუშაობის ანგარიშ(აკრებულოს №03-031824110 29.08.2018)

22.   

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031823663-03 24.08.2018; №12-031823665 24.08.2018)

23.   

.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ზვიად გამსახურდიას სანაპიროსთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის არქიტექტორის ჯოვანი სკუდიერის სახელის მინიჭების შესახებ  (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

24.   

ქ.თბილისში, დიდუბის რაიონში, წერეთლის გამზირსა და ალექსი გოგოლაურის ქუჩასთან არსებული უსახელო სკვერისთვის ბუენოს-აირესის სახელის მინიჭების შესახებ (აკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

25.   

ქ. თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ტარას კვარაცხელიას ქუჩასთან  მდებარე ორი უსახელო შესახვევისთვის ტარას კვარაცხელიას სახელის მინიჭების შესახებ (აკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

26.   

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, სოფელ გლდანში, რუსთაველის ქუჩისთვის და მასთან არსებული I ჩიხისთვის შოთა რუსთაველის  სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

27.   

ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სოფელ წავკისში,  დიდგორის ქუჩასთან არსებული უსახელო გასასვლელისთვის დიდგორის I გასასვლელის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

28.   

ქ.თბილისში,  ისნის რაიონში, ელიას მთის ქუჩასთან არსებული უსახელო ჩიხისთვის ელიას მთის I ჩიხის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

29.   

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ჭანდრის ქუჩის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

30.   

ქ.თბილისში, დიდუბის რაიონში, დიდუბის II შესახვევისთვის ალექსი გოგოლაურის I შესახვევის  სახელის მინიჭების შესახებ (აკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

31.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ჯურხა ნადირაძის ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის ჯურხა ნადირაძის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

32.   

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, ჯავახეთის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ისტორიკოსის, აკადემიკოს გიორგი მელიქიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (აკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

33.   

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ისტორიკოსის, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

34.   

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, საირმის ქუჩასთან მდებარე უსახელო სკვერისთვის მუსიკოსის ოთარ რამიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

35.   

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ადამ მიცკევიჩის ქუჩის შესახვევისთვის მუსიკოსის ოთარ რამიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

36.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ბაგებში, ნუშის ბაღების ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის კინორეჟისორის დიმიტრი (დიმა) ბათიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

37.   

ქ.თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, მერაბ მამარდაშვილის ქუჩასთან არსებული უსახელო სკვერისთვის ცხინვალის რეგიონში საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლის გიორგი ქარაიას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

38.   

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ვარდენ წულუკიძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ერთი გასასვლელისთვის ფოლკლორისტის, ლოტბარ ფილიმონ ქორიძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

39.   

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ილია აბულაძის ქუჩის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

40.   

ქ.თბილისში, დიდუბის რაიონში, აკაკი ბელიაშვილის ქუჩასთან არსებული უსახელო ჩიხისთვის  აკაკი ბელიაშვილის IV ჩიხის სახელის მინიჭების შესახებ (აკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

41.   

ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ზვიად გამსახურდიას სანაპიროსთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის  ფილოსოფოსის, აკადემიკოს ბაჩანა ბრეგვაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

42.   

ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის  ქართლის მეფის დაჩი უჯარმელის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

43.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, აგარაკის დასახლებაში,  შუა მინდვრის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის  წმინდაწყლის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

44.   

ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ე. წ. სამხედრო ქალაქში მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული სამი შესახვევისთვის ცხინვალის რეგიონში საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლის უშანგი (შმაგი) სოფრომაძის სახელის მინიჭების შესახებ (აკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

45.   

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, მერაბ ალექსიძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო მოედნისთვის  ფილოლოგის, პროფესორ ილია აბულაძის სახელის მინიჭების შესახებ (აკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

LiveZilla Live Chat Software