+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 1 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 08 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 9 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 03 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წერიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 08 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 01 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 11 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 15 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 4 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 9 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 5 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 17 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 6 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი (მე-2 ნაწილი)
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი (1-ლი ნაწილი)
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 11 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 3 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 10 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 17 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 31 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 18 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 9 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის საკრებულოს დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 3 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

N

საკითხის დასახელება

1.        

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსად მამუკა მუმლაძის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ (საკრებულოს №04/12991 12.07.2016 - მერიის №7/180775 12.07.2016)

2.        

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს,  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას“ შორის „თბილისის ავტობუსების პროექტთან დაკავშირებით“ გაფორმებული ქვესასესხო ხელშეკრულების დამტკიცების შესახებ“ (საკრებულოს №04/13659 21.07.2016 - მერიის №17/191392 21.07.2016)

3.        

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის „თბილისის ავტობუსების პროექტთან დაკავშირებით“ გაფორმებული გრანტის სახით თანხის გადაცემის ხელშეკრულების დამტკიცების შესახებ“ (საკრებულოს №04/13659 21.07.2016 - მერიის №17/191392 21.07.2016)

4.        

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N19-58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (საკრებულოს №04/13372 18.07.2016 - მერიის №7/184727 15.07.2016)

5.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N19-68 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/13510 8.07.2016 - მერიის №7/184727 2015.07.2016)

6.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N33-129 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/13476 19.07.2016 - მერიის №10/186204 18.07.2016)

7.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ (საკრებულოს №04/9479 23.05.2016 - მერიის №7/129344 20.05.2016)

8.        

ალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამით სატრანსპორტო ინფრასტუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი 01 02 01) გათვალისწინებული ღონისძიების - საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების მიზნით საზოგადოები ცნობიერების ამაღლება განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/12920 12.07.2016 - მერიის №12/178417 08.07.2016)

9.        

„შპს „მომავლის სკოლასთან“ 2001 წლის პირველ ნოემბერს გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებაში (რეესტრში რეგისტრაციის N1/4313) ცვლილებების შეტანისა და წლიური საიჯარო ქირის, საიჯარო პირობების ახალი რედაქციით ჩამოყალიბების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2012 წლის 15 ნოემბრის N31.19.1121 დადგენილებით განსაზღვრული წლიური საიჯარო ქირის შეცვლის/შემცირების თაობაზე“ (საკრებულოს №04/13189 12.07.2016 - მერიის №7/183716 14.07.2016)

10.    

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების - ორი ერთეული პრინტერის (მოდელი: xerox 3320) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის და  ა(ა)იპ - საქართველოს ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ცენტრალურ კავშირთან (ს/ნ: 203862864) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე“ (საკრებულოს №04/13189 12.07.2016 - მერიის №7/183716 14.07.2016)

11.    

ქალაქ თბილისის მთავრობასა და შპს რეალ ესტეიტ დეველოპმენტს შორის 2006 წლის 30 ივნისს გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. თბილისის მერიასა და შპს ბას სტოპს შორის 2009 წლის 31 დეკემბერს გაფორმებული შეთანხმების (სანოტარო მოქ. რეგ. N090911924) მე-3 პუნქტით განსაზღვრული პირგასამტეხლოს დარჩენილი დავალიანების გადახდის ვალდებულებისგან შპს „ბას სტოპის“  გათავისუფლებაზე თანხმობის შესახებ“ (საკრებულოს №04/13189 12.07.2016 - მერიის №7/183716 14.07.2016)

12.    

„ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისთვის „რანდევუ ბეთანიაში“ (ს/კ 404876210) პირდაპირი განკარგვის წესით აღნაგობის უფლებით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2010 წლის 6 დეკემბრის  N33.20.1525 დადგენილების დანართით გათვალისწინებული ვალდებულების შეცვლისა და პირგასამტეხლოს გადახდისაგან შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების „რანდევუ ბეთანიაში“ (ს/კ 404876210) გათავისუფლების თაობაზე“ (საკრებულოს №04/13189 12.07.2016 - მერიის №7/183716 14.07.2016)

13.    

„ქალაქ თბილისში, ვაშლიჯვრის დასახლებაში, მუხრან მაჭავარიანის ქუჩის მიმდებარედ არსებული 296 კვ.. მიწის ნაკვეთის (/ N01.10.18.006.121) და ქალაქ თბილისში, ვაშლიჯვრის დასახლებაში, ზონა II-ში მდებარე 803 კვ.. მიწის ნაკვეთის (/ N01.10.18.006.071) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ კომპანიასთან - შპსმმბ“-სთან (/N205047741) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის  შეთანხმების თაობაზე“ (საკრებულოს №04/13479 19.07.2016 - მერიის №7/187919 19.07.2016)

14.    

„ქალაქ თბილისში, წულაძის ქუჩა N23-ში არსებული 5338 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების (ს/კ N01.17.11.034.007) საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბმისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე“ (საკრებულოს №04/13479 19.07.2016 - მერიის №7/187919 19.07.2016)

15.    

„ქალაქ თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N23-27-ის მიმდებარედ არსებული 18 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ N01.10.14.008.040) ეკატერინე კამკამიძისთვის (პ/ნ: 01024034326) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ (საკრებულოს №04/13479 19.07.2016 - მერიის №7/187919 19.07.2016)

16.    

ალაქ თბილისში, ვარდების რევოლუციის მოედანზე მდებარე 697 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ N01.15.04.002.015) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ კომპანიასთან - შპს ცენტრ პლაზასთან (ს/კ N204483335) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე“ (საკრებულოს №04/13565 20.07.2016 - მერიის №2/190744 20.07.2016)

17.    

„ქალაქ თბილისში, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა N4ბ-ს მიმდებარედ არსებული 12 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.19.35.006.071) სს „ჯი პი სი“-სთვის (ს/ნ: 201991229) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის თაობაზე“ (საკრებულოს №04/13565 20.07.2016 - მერიის №2/190744 20.07.2016)

18.    

„ქ.თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზ.N85-ის მიმდებარედ არსებული 803 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N01.14.04.005.017) 8 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ამხანაგობა „ვაჟა-ფშაველა IV – 2005“-სთვის იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 9 ივნისის N187 განკარგულებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ“ (საკრებულოს №04/13565 20.07.2016 - მერიის №2/190744 20.07.2016)

19.    

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 ივნისის N14-59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (საკრებულოს №10/13635 21.07.2016)

20.    

„ქ.თბილისში, სამგორის  რაიონში, ჯამბულ წურწუმიას ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის მხატვარი ირინა შტენბერგის სახელის მინიჭების შესახებ“

21.    

„ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელ კვესეთში ბეთანიის მონასტრის ქუჩის გაგრძელების შესახებ“

22.    

„ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, ჯამბურ წურწუმიას ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის მხატვარი ემა ლალაევა-ედიბერიძის სახელის მინიჭების შესახებ“

23.    

„ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, გიორგი ბაბილოძის ქუჩასთან არსებული უსახელო გასასვლელისთვის გიორგი ბაბილოძის I გასასვლელის სახელის მინიჭების შესახებ“

24.    

„ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, ლილოს დასახლებაში, ჭირნახულის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის მომღერალი, პედაგოგი ნადეჟდა ხარაძის სახელის მინიჭების შესახებ“

25.    

„ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, გიორგი გვაზავას ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული გასასვლელისთვის სამგორის ველის სახელის მინიჭების შესახებ

26.    

„ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩის გაგრძელების შესახებ

27.    

„ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ე.წ. ავშნიანის დასახლებაში, მუხიანის ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის მუხიანის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ“

28.    

„ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სოფელ დიღომში უსენის ქუჩისთვის პოეტი, მსახიობი ნინო აბაშიძე-ორბელიანის სახელის მინიჭების შესახებ

29.    

„ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, ვაზის ქუჩასთან არსებული სამი უსახელო გასასვლელისთვის ვაზის I, II და III გასასვლელის სახელის მინიჭების შესახებ“

30.    

„ქ.თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, მოსე გოგიბერიძის ქუჩისთვის საქართველოს სახალხო არტისტი რობერტ ბარძიმაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ“

31.    

„ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, თეთრი ტბის ქუჩასთან არსებული უსახელო გასასვლელისთვის თეთრი ტბის I გასასვლელის სახელის მინიჭების შესახებ“

32.    

„ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, ნადიკვრის II დასახლების ქუჩისთვის, მასთან არსებული შესახვევისთვის, უსახელო ჩიხებისთვის და გასასვლელისთვის აკადემიკოსი, რევმატოლოგი ვლადიმერ წითლანაძის სახელის მინიჭების შესახებ“

33.    

„ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, მუხრან მაჭავარიანისა და ლისის ქუჩების მიმდებარედ არსებული უსახელო სკვერისთვის მომღერალი რევაზ გელაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ“

34.    

„ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, ბერძნის ქუჩის მონაკვეთისთვის პროზაიკოსი, დრამატურგი ნუგზარ შატაიძის სახელის მინიჭების შესახებ“

35.    

„ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, კრწანისის ქუჩასთან არსებული უსახელო სკვერისთვის თბილისთან დაძმობილებული ქალაქების სახელის მინიჭების შესახებ“

LiveZilla Live Chat Software