+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 1 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 08 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 9 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 03 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წერიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 08 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 01 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 11 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 15 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 4 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 9 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 5 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 17 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 6 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი (მე-2 ნაწილი)
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი (1-ლი ნაწილი)
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 11 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 3 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 10 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 17 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 31 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 18 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 9 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის საკრებულოს დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 3 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

N

საკითხის დასახელება

მომხსენებელი

 

თანამომხსენებელი

 

1.       

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის №32-127 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/7185 13.04.2016 - მერიის9/94008 13.04.2016)

 

ლევან თევზაია

საფინანსო სამსახურის უფროსი

 

2.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/3827 29.02.2016 - მერიის9/47325 29.02.2016)

ლევან თევზაია

საფინანსო სამსახურის უფროსი

 

3.       

ქ.თბილისის ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმის, ა(ა)იპ - ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმის, ა(ა)იპ - ქ.თბილისის ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმის, ა(ა)იპ - ქ.თბილისის მიხეილ ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმის, ა(ა)იპ - ქ.თბილისის გალაკტიონ ტაბიძის  მემორიალური ბინა-მუზეუმის,  ა(ა)იპ - ქ.თბილისის ვახტანგ ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმის, ა(ა)იპ - ქ. თბილისის მერაბ კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმის,  ა(ა)იპ - ქ.თბილისის სოსო წერეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმის და ა(ა)იპ ,,ქ. თბილისის  თოჯინების მუზეუმის" რეორგანიზაციის (შერწყმა/გაერთიანება) შედეგად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - მუზეუმების გაერთიანების შექმნის თაობაზე  თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/6857 08.04.2016 - მერიის14/89412 08.04.2016)

მაკა ნასრაშვილი

კულტურის საქალაქო სამსახურის უფრ.მოადგილე

 

4.       

,,ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა და დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ’’ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N17-46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/7174 13.04.2016 - მერიის3/93575 13.04.2016)

ნოდარ ჭიჭინაძე

ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

5.       

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/6131 30.03.2016 - მერიის №7/77887 29.03.2016)

ნესტან ადვაძე

არქიტექტურის სამსახურის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენის გან-ის უფროსის მ/შ

 

6.       

ქალაქ თბილისის მერიის ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის მიერ 2007 წლის 28 სექტემბერს მომზადებული №10983 ქალაქთმშენებლობითი პირობების, ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ არქიტექტურის სამსახურის მიერ 2009 წლის 07 იანვრის №01/63 ბრძანებით შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ. არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/6626 06.04.2016 - მერიის №7/85260   05.04.2016)

ნესტან ადვაძე

არქიტექტურის სამსახურის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენის გან-ის უფროსის მ/შ

 

7.       

ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, ვანის ქუჩა №1-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.13.06.002.052; №01.13.06.002.033; №01.13.06.002.034)  ადმინისტრაციული ცენტრის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/6626 06.04.2016 - მერიის №7/85260   05.04.2016)

 

ნესტან ადვაძე

არქიტექტურის სამსახურის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენის გან-ის უფროსის მ/შ

 

8.       

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ჭყონდიდელის ქ. №22-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.12.12.024.018) საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/5246  18.03.2016 - მერიის №7/63970 17.03.2016)

 

ნესტან ადვაძე

არქიტექტურის სამსახურის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენის გან-ის უფროსის მ/შ

 

9.       

ქ.თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №57-65-ის მიმდებარედ არსებული №01.14.03.021.019 და №01.14.03.021.017 საკადასტრო ერთეულების პირდაპირი განკარგვის წესით გიორგი კერესელიძისთვის (პ/ნ №01015020077) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/6296 01.04.2016 - მერიის7/80276 31.03.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

10.   

ქ.თბილისში, ათონელის ქ.N29/ხიდის ქუჩა №1-ში მდებარე 41.18 კვ.მ. (ს/კ №01.18.03.005.004.01.548) უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით შპს "მედია ჰოლდინგ რეგიონის ტრიბუნასთვის" (ს/კ №430029266) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/6296 01.04.2016 - მერიის7/80276 31.03.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

11.   

„ქ.თბილისში, ათონელის ქ.№29/ხიდის ქუჩა №1-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ №01.18.03.005.004.01.514) ა(ა)იპ "ცისკარი-1852-სთვის (ს/კ №404485696) პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ოქტომბრის №385 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/6296 01.04.2016 - მერიის №7/80276 31.03.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

12.   

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2013 წლის 19 მარტის გადაწყვეტილების (საქმე №3ბ/260-13) აღსრულების მიზნით ზურაბ ნონიაშვილისთვის უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/6296 01.04.2016 - მერიის №7/80276 31.03.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

13.   

შპს საქართველოს ფოსტისთვის (ს/კ.: 203836233) მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საიჯარო ქირის წლიური საფასურის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/6627 06.04.2016 - მერიის №7/85035   05.04.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

14.   

ქ.თბილისში, ი.აბაშიძის ქ.№76-84-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი 25/016) არსებული 708 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ01.14.11.025.016) 16 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს "ანტრე 2008"-სთვის (ს/კ204549792) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/6627 06.04.2016 - მერიის №7/8503505042016   05.04.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

15.   

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ №01.10.06.001.187; №01.15.01.004.012; №01.14.05.009.098) სს "ვაკესთან" (ს/ნ204862005)  გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/6627 06.04.2016 - მერიის №7/8503505042016   05.04.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

16.   

ა(ა)იპ-,,მზიანისთვის“ (ს/კ №404488121) ქ. თბილისში, პარკი ,,მზიურის“ ტერიტორიაზე (ს/ №01.14.14.005.156) არსებული 461 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული №1 შენობა-ნაგებობის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 07.10.2015 წ. N40.11.1155 განკარგულების დანართი 2-ის ცვლილებაზე  თანხმობის გაცემის შესახებ  (საკრებულოს №04/6630 06.04.2016 - მერიის №7/85036 05.04.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

17.   

ქ.თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩისა და ინტენსიფიკაციის გზას შორის მდებარე 1193 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/01.14.15.001.314) და ქ.თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩისა და ინტენსიფიკაციის გზას შორის მდებარე 5515 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/01.14.15.001.316) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/6630 06.04.2016 - მერიის №7/85036 05.04.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

18.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის მიერ 2015 წელს შესრულებულ სამუაოთა წლიური ან(საკრებულოს №10/5223 18.03.2016)

ნუგზარ მალაღურაძე

 

19.   

.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ლარსის ქუჩის შესახვევისთვის კინორეჟისორი რეზო ჩხეიძის   სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

20.   

.თბილისში, ისნის რაიონში, ივანე როსტომაშვილის ქუჩისთვის არტილერისტი, გენერალ-ლეიტენანტი გალაქტიონ ალფაიძის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

21.   

.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, იაკობ ნიკოლაძის ქუჩის I ჩიხისთვის საზოგადო მოღვაწე კოტე მახარაძის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

22.   

.თბილისში, სამგორის რაიონში, ევროპის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის, მასთან არსებული შესახვევისთვის და ჩიხისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლი  სერგო გუჯეჯიანის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

23.   

ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, კალოუბნის ქუჩასთან არსებული უსახელო გასასვლელისთვის კალოუბნის I გასასვლელის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

24.   

ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, მარიამ ივანიშვილი-დემურიას ქუჩასთან არსებული უსახელო ჩიხისთვის მარიამ ივანიშვილი-დემურიას სახლის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

25.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელ კვესეთში მდებარე უსახელო ქუჩებისთვის და  უსახელო  ჩიხისთვის 9 აპრილის ტრაგედიის დროს დაღუპულთა  სახელების მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

26.   

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ძველი ვეძისის დასახლებაში მდებარე უსახელო ქუჩებისთვის,  მათთან არსებული შესახვევისთვის, ჩიხებისთვის და გასასვლელისთვის  9 აპრილის ტრაგედიის დროს დაღუპულთა  სახელების მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

27.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელ აგარაკში მდებარე უსახელო ქუჩებისთვის  მათთან არსებული  ჩიხებისთვის და გასასვლელებისთვის 9 აპრილის ტრაგედიის დროს დაღუპულთა   სახელების მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

28.   

ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, მერაბ კოსტავას ქუჩის  I გასასვლელისთვის სპორტულ ტანვარჯიშში პირველი ოლიმპიური ჩემპიონის, დამსახურებული მწვრთნელი  მედეა (მზია) ჯუღელის სახელის მინიების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

29.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ვაჟა-ფშაველას III კვარტალში მდებარე უსახელო სკვერისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლი  ნუკრი დოლიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

30.   

ქ.თბილისი, ვაკის რაიონ, სანდრო ეულის ქუჩასთან არსებული I და II შესახვევისთვის სანდრო ეულის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

31.   

“ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის, კომისიის თავმჯდომარის, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის დანიშვნისა და კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 სექტემბრის №93 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს N10/7274 – 14.04.2016)

გიორგი ტყემალაძე

 

LiveZilla Live Chat Software